16 maj 2023

Susanna Christina Møller

Content Creator

Store Bededag er afskaffet - hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?

Der har stået Store Bededag i kalenderen siden 1686. Dengang startede helligdagen allerede dagen før, hvor man ringede med kirkeklokkerne, og kældre og kroer, som solgte drikkevarer, skulle lukke. Næste dag skulle alle møde op i kirken – ædru. Samtidig skulle man faste, indtil alle gudstjenester var overstået, og afholde sig fra arbejde, spil og leg. Det er alt sammen slut nu. Spørgsmålet, der står tilbage, er, hvad den afskaffede helligdag kommer til at betyde for dig som arbejdsgiver.

Fredag den 5. maj 2023 var sidste gang, Store Bededag var en helligdag. Et flertal i Folketinget har vedtaget, at dagen fra 2024 er en almindelig arbejdsdag.

Sammen med afskaffelsen er der for en række medarbejdergrupper dog aftalt kompensation for den ekstra arbejdstid.

Læs med her om, hvordan funktionærer og timelønnede er stillet - og om hvad der sker i Danløn.

Afskaffelsen af Store Bededag som helligdag betyder, at de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder på almindelige arbejdsdage, nu også gælder for denne dag.

For funktionærer gælder, at...

de kompenseres i form af et løntillæg svarende til 0,45 % af årslønnen. Løntillægget kan afregnes og udbetales 

  • to gange årligt sammen med lønnen for maj og august - eller
  • løbende hver måned sammen med lønnen

Modellen for afregning af løntillægget er med andre ord identisk med den for ferietillægget. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at beregningen af ferietillægget og løntillægget ikke sker på samme måde. Hvis løntillægget ikke udbetales månedsvist, skal det nemlig afregnes forholdsmæssigt ved fratræden. Uanset betalingsmodellen skal løntillægget udbetales sammen med medarbejderens sidste løn.

Løntillægget er feriepengeberettiget og vil også skulle gives fremadrettet, det vil sige også til funktionærer, der ikke har været på arbejdsmarkedet, da Store Bededag var en helligdag.

Kompensationen på 0,45 % af årslønnen gælder også for medarbejdere i funktionærlignende ansættelser.

I Danløn er funktionærer medarbejdere med ferieordningen 'Ferie med løn'.

For timelønnede gælder, at...

de mister deres tillæg, når de arbejder på den dag, der tidligere var Store Bededag. De får med andre ord deres almindelige timeløn for arbejdstiden - på helt sædvanlig vis.

Afhængigt af overenskomst kan nogle timelønnede have ret til søgnehelligdagsbetaling for arbejde på Store Bededag. Om søgnehelligdagsbetalingen påvirkes af afskaffelsen af Store Bededag som helligdag, vil derfor stadig være et overenskomstspørgsmål.

Hvad kommer der til at ske i Danløn?

Afskaffelsen af Store Bededag og indførelsen af et løntillæg betyder, at der fra 1. januar 2024 vil være et felt for løntillægget på medarbejderkortet i Danløn. Feltet vil automatisk være udfyldt med et beløb svarende til 0,45 % af den pågældende medarbejders årsløn.

For dig som arbejdsgiver betyder det, at du ikke skal gøre noget i forhold til løntillægget. Det, der skal gøres, har Danløn nemlig allerede gjort for dig.

Tags:

Lønadministration Regler og love Feriepenge

Relaterede indlæg