Erhvervsforsikringer du skal tegne som virksomhed

Når du har egen virksomhed, er erhvervsforsikring et vigtigt element, der sikrer dig og dine medarbejdere et trygt arbejdsliv. 

Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at tegne forsikringer på din virksomhed og medarbejdere. Vi giver dig et overblik over de fire obligatoriske forsikringstyper, du bør tegne:

1. Arbejdsskadeforsikring

2. Erhvervssygdomsforsikring

3. Ansvarsforsikring 

4. Bygningsbrandsforsikring 

1. Arbejdsskadeforsikring 

Når du har en medarbejder i din virksomhed, skal han have en arbejdsskadeforsikring. Den sikrer, at din medarbejder kan få erstatning for en ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller de forhold, som han arbejder under. 

Forsikringen skal dække samtlige ansatte, uanset om de er timelønnede eller funktionærer. 

2. Erhvervssygdomsforsikring

Erhvervssygdomsforsikring er obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere. Forsikringen dækker og udbetaler erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme. 

3. Ansvarsforsikring 

Hvis du har planer om at gøre brug af køretøjer i din virksomhed, som du eller din medarbejder bruger, skal du også forsikre dem i henhold til færdselsloven. I dette tilfælde er en ansvarsforsikring nok til at dække de lovpligtige krav. 

4. Bygningsbrandforsikring 

Ejer du eksempelvis den bygning, hvorfra du driver din virksomhed, skal du også tegne en bygningsbrandforsikring. Den sikrer dig mod brand, lynnedslag og eksplosion. 

Sygedagpengeforsikring 

Du kan også vælge at tegne en forsikring, der dækker din medarbejders eller egen sygdom. Det gør du på virk.dk, men det er ikke lovpligtigt. 

Her skal du vælge, om du vil tilmelde din medarbejder med en minimum- eller maksimumsats. 

Hvis du vælger minimumssatsen, får din medarbejder udbetalt 2/3 af højeste dagpengebeløb. 

Vælger du derimod maksimumsatsen, bliver udbetalingen af dagpenge beregnet på baggrund af din medarbejders løn. 

Du skal også vælge, om du vil tegne en forsikring, der sikrer din medarbejder sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag. 

Elevforsikring 

En elev, der ikke er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har som regel krav på en elevforsikring. Ofte følger de en anden overenskomst end din egen, da pension og forsikring er en del af løndelene. 

Overenskomsten afgør, hvilke ydelser der gør sig gældende i dette tilfælde. Du skal derfor sikre dig, at den forsikringsordning du tegner, dækker alle nødvendige ydelser. 

APV (Arbejdspladsvurdering) 

En arbejdspladsvurdering er en lovpligtig proces, som du skal gennemføre hvert tredje år, og hvis der sker ændringer i arbejdsforholdene.

Formålet er at undersøge, om der er risiko for, at du og din medarbejder kan blive syge, nedslidte eller komme til skade på arbejdspladsen. 

APVen er din løftestang til at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø for dig og dine medarbejdere. 

Den bliver udarbejdet af arbejdsmiljøgruppen og skal indebære både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt sygefravær. De formelle regler og rammer finder du inde på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

Det er dit ansvar som arbejdsgiver at lave en arbejdspladsvurdering, uanset hvor mange ansatte du har i din virksomhed. 

Opret gratis konto

Brug for et nemt, sikkert og billigt lønsystem? Med Danløn får du et automatisk lønsystem og en flad pris pr. lønseddel. Opret en gratis konto i dag og prøv systemet ganske uforpligtende.

OPRET GRATIS KONTO