Sådan håndterer du eIndkomst i lønsystemet

Det er nemt at oprette sin egen virksomhed, men for mange kan nogle af formaliteterne alligevel virke forvirrende. Få overblik over, hvordan du håndterer eIndkomst i Danløn.

Har du også svært ved at finde hoved og hale i, hvad eIndkomst er, og hvad du skal gøre, når du netop har startet din virksomhed? 

Danløn viser dig, hvordan du sikrer dig en god, ordentlig og sikker opstart. 

Hvad er eIndkomst?

Lad os først lægge ud med at forklare, hvad eIndkomst egentlig står for. 

eIndkomst er et andet ord for indkomstregistret.

eIndkomst bliver administreret af Skattestyrelsen, som sørger for, at alle indkomstoplysninger for alle danske borgere bliver registreret elektronisk her. 

Det betyder, at både løn og offentlige ydelser som for eksempel SU, dagpenge eller pension bliver indberettet i eIndkomst. 

Hvis du har medarbejdere ansat, skal du indberette deres løn til eIndkomst. 

I Danløn gør vi det automatisk for dig, og du kan altid tjekke, om de korrekte beløb er blevet overført til dine medarbejdere. 

Husk at registrere din virksomhed på virk.dk 

Før du kaster dig ud i at lave løn til dine medarbejdere, er det vigtigt, at du får registreret din virksomhed korrekt på virk.dk, og at du får oprettet dig som arbejdsgiver, der skal udbetale løn. 

Hvis du opretter din virksomhed med et CVR-nummer og springer direkte til lønkørslen, vil e Indkomst afvise din indberetning af lønafregningen med den begrundelse, at din virksomhed ikke er registreret på virk.dk til lønindberetning og indeholdelse af ATP

Det samme gælder, hvis din virksomhed skifter status fra eksempelvis ApS til A/S. I det tilfælde skal du registrere din virksomhed på ny. 

Husk derfor at få tilmeldt din virksomhed med det samme. 

Hvad sker der, hvis jeg laver løn for sent? 

Når du har oprettet din virksomhed hos eIndkomst, skal du indberette løn hver måned. 

Skulle det ske, at du en måned får godkendt lønnen for sent, skal du lave det, der bliver kaldt for en nulindberetning

Skattemæssigt kommer lønnen nemlig til at tilhøre måneden for dispositionsdatoen, uanset hvilken lønperiode du angiver. Det betyder, at din medarbejder får en indkomst på 0,00 kroner i lønperioden, men dobbeltindkomst i dispositionsmåneden. 

Hvis du er for sent på den med månedens lønafregning, skal du rykke dispositionsdatoen til næste måned. 

Lad os sige, at din lønafregning løber fra den 01.09 til den 30.09, og dispositionsdatoen er den 01.10. I det tilfælde skal du nulindberette for september måned, hvis du ikke har andre lønafregninger, som også har dispositionsdato i oktober. 

En virksomhed i vækst 

Når forretningen vokser, ændrer Skattestyrelsen dine betalingsfrister. 

Hvis din virksomhed når en vis størrelse, og du i 12 måneder har betalt 250.000 kroner i AM-bidrag, overgår du fra at være en lille virksomhed til en større virksomhed. 

Det betyder, at du i Danløn skal ændre din betalingsfrist fra mindre virksomhed til større.

Du skal dog først foretage denne ændring, når Skattestyrelsen oplyser dig den dato, hvor du skal betale skatten.

Registrer din virksomhed i tide

Der kan gå op til 14 dage fra din registrering af virksomheden på virk.dk, til Skattestyrelsen får besked om det. Husk derfor at registrere din virksomhed i god tid.

Hent Danløns lønguide

Når du arbejder med løn, er der altid mange opgaver at løse. I Danløns gratis lønguide får du måned for måned det store overblik.

hent lønguiden