Sådan håndterer du eIndkomst i lønsystemet

Det er nemt at oprette sin egen virksomhed, men for mange kan nogle af formaliteterne alligevel virke forvirrende. 

Har du også svært ved at finde hoved og hale på, hvad eIndkomst er, og hvad du skal gøre, når du er nystartet virksomhed? 

Danløn viser dig, hvordan du tilmelder din virksomhed, så du får en god, ordentlig og sikker opstart. 

Hvad er eIndkomst? 

Lad os først lægge ud med at forklare, hvad eIndkomst egentlig står for. 

eIndkomst er et andet ord for indkomstregistret, som bliver administreret af SKAT. De sørger for, at alle indkomstoplysninger for alle danske borgere bliver registreret elektronisk her. 

Det betyder, at både løn og offentlige ydelser såsom SU, dagpenge eller pension bliver indberettet i systemet. 

Hvis du har medarbejdere ansat, skal du indberette deres løn til eIndkomst. 

I Danløn gør vi det automatisk for dig, og du kan altid tjekke, om de korrekte beløb er blevet overført til dine medarbejdere og hos SKAT. 

Husk at registrere din virksomhed på virk.dk 

Før du kaster dig ud i at lave løn til dine medarbejdere, er det vigtigt, at du får registreret din virksomhed korrekt på virk.dk, og at du får oprettet dig som arbejdsgiver, der skal udbetale løn. 

Hvis du opretter din virksomhed med et CVR-nummer og springer direkte til lønkørslen, vil eIndkomst afvise din indberetning af lønafregning med begrundelsen om, at din virksomhed ikke er registreret på Virk.dk til lønindberetning og indeholdelse af ATP. 

Det samme gælder, hvis din virksomhed skifter status fra eksempelvis ApS til A/S. Så skal du igennem møllen igen og registrere din virksomhed på ny. 

Husk derfor at få tilmeldt din virksomhed med det samme. 

Hvad sker der, hvis jeg laver løn for sent? 

Når du er oprettet som virksomhed hos eIndkomst, skal du indberette løn hver måned. 

Skulle det ske, at du en måned får godkendt lønnen for sent, skal du lave det, der bliver kaldt for en nulindberetning. 

Skattemæssigt kommer lønnen nemlig til at tilhøre måneden for dispositionsdatoen, uanset hvilken lønperiode du angiver, hvilket betyder, at din medarbejder får 0 indkomst i lønperioden, men dobbeltindkomst i dispositionsmåneden. 

Hvis du kommer for sent ud med månedens lønafregning, skal du rykke dispositionsdatoen til næste måned. 

Lad os sige, at du eksempelvis har en lønafregning, der hedder 01.09.2018 til 31.09.2018 med dispositionsdato 01.10.2018. Her skal du nulindberette for september måned, hvis du ikke har andre lønafregninger, som også har dispositionsdato i oktober. 

En virksomhed i vækst 

Når forretningen vokser, ændrer SKAT dine betalingsfrister. 

Hvis din virksomhed når en vis størrelse, og du i 12 måneder har betalt 250.000 i AM-bidrag, overgår du fra at være en lille virksomhed til den større af slagsen. 

Det betyder, at du i Danløn skal ændre din betalingsfrist fra mindre virksomhed til større. Det gør du under menupunktet 'Virksomhed', 'Generelt', 'Tilpasninger'.  

Du skal dog først foretage denne ændring, når du får brev fra SKAT. Heri står datoen for, hvornår du skal betale skatten, så husk at rette dig herefter. 

Registrer din virksomhed i tide

Selvom vi lever i en digital verden, hvor alting for det meste går lynhurtigt og gnidningsfrit, kan der alligevel godt gå op til 14 dage fra din registrering af virksomheden på virk.dk, til at SKAT får besked om det. 

Husk derfor at registrere din virksomhed i god tid, når du først har besluttet dig for at køre din egen forretning.