Nulindberetning i Danløn

Er du klar over, hvordan du laver en nulindberetning, hvis du ikke kører løn i en given måned? 

Hvis din forretning eksempelvis er sæsonbetinget, og du derfor kun har brug for at køre løn i bestemte perioder, så læs endelig videre. 

Der gælder nogle særlige regler, når du er registreret som arbejdsgiver, der udbetaler løn til medarbejdere. 

De hænger sammen med den såkaldte nulindberetning, som du får en forklaring på her. 

Dét betyder nulindberetning 

Når du som arbejdsgiver udbetaler løn eller honorarer til dine medarbejdere, er det din pligt at informere SKAT om dette. 

Det bliver især vigtigt, hvis du eksempelvis har én eller flere måneder, hvor du ikke udbetaler løn til medarbejderne. 

Her kommer nulindberetningen ind i billedet, og er altså den funktion, hvormed du oplyser SKAT, at du hverken indberetter A-skat eller AM-bidrag til eIndkomst for din virksomhed i den eller de valgte måneder. 

Der er to krav, som du skal leve op til, før du kan aktivere nulindberetningen. 

Du skal først være registreret som arbejdsgiver på virk.dk ("Mindre privat virksomhed"), og du skal være tilmeldt som bruger af eIndkomst

Slå automatisk nulindberetning til i Danløn 

I Danløn kan du vælge at slå automatisk nulindberetning til. Det gør du ved at klikke på menupunktet 'Indberetning', 'Nulindberetning' og sætte flueben udfor 'Automatisk nulindberetning'. 

Du kan også selv bede Danløn om at sende en nulindberetning for en given måned til eIndkomst. Du skal bekræfte med den samme kode som du anvender til godkendelse af lønkørsler. 

Fristen for indberetning for en mindre virksomhed er den. 9. i måneden efter den måned som nulindberetningen drejer sig om.

For en større privat virksomhed, hvor skatten bliver betalt den sidste dag i måneden, er fristen månedens sidste bankdag. 

Den automatiske nulindberetning er guld værd for dig, der eksempelvis har ansat sæsonmedarbejdere, som kun arbejder i perioder, og derfor ikke har nogen lønkørsler i de øvrige måneder. 

Du slipper for at gøre det selv, og samtidig sikrer vi dig, at du både overholder SKATs regler og deadlines. Det bliver især vigtigt i det nye år, hvor SKAT skærper reglerne for nulindberetningen, for du kan risikere at få en bøde på 850 kroner, hvis du ikke nulindberetter. 

Vær opmærksom på, at den automatiske nulindberetning træder i kraft den dag du accepterer Danløn-aftalen. 

Kategori

Funktioner

Tags:

Nulindberetning eIndkomst