Kend forskel på AM-pension, arbejdsgiveradministreret og privat pension

Ved du, hvad der kendetegner de forskellige pensioner? Danløn giver dig svarene. 

Det danske pensionssystem er bygget op på en måde, der gør, at din medarbejder kan få sin pension fra flere steder. Det skyldes, at pensionssystemet er opdelt i tre overordnede grupper. Danløn giver dig et overblik over de pensionstyper, der gør sig gældende i Danmark. 

Det danske pensionssystem består af flere pensionstyper: 

  • Lovbestemte og offentlige pensioner såsom folkepension, efterløn og ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)
  • AM-pension er arbejdsmarkedspensioner oprettet gennem arbejdspladsen og bliver anvendt for overenskomstansatte medarbejdere 
  • Arbejdsgiveradministreret pension er oprettet gennem arbejdspladsen og bliver anvendt for IKKE-overenskomstansatte medarbejdere 
  • Privat pension er en pension, medarbejderen selv har indgået udenom virksomheden. Han indbetaler kun eget bidrag. 

Offentlig pension

Regeringen fastlægger reglerne for folkepension, førtidspension, efterløn og ATP. Reglerne ændrer sig dog løbende, men lige nu ser de sådan ud: 

  • Folkepension: Du kan få udbetalt folkepension, fra du er 67 år. Grundbeløbet er på 5.908 kroner om måneden. Hertil kommer der også et pensionstillæg, som blandt andet afhænger af, om du har anden indtægt, om du er enlig, gift eller samboende. 

  • Efterløn: Hvis du er medlem af en A-kasse og betaler bidrag til en efterlønsordning, har du ret til efterløn. Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet frem til 2023, hvor den når 64 år samtidig med, at efterlønsperioden bliver forkortet fra fem til tre år. Satsen for en fuldtidsforsikret er på 815 kroner per dag, mens den er 543 kroner per dag for en deltidsforsikret. 

  • ATP (Livslang Pension) er en lovpligtig pensionsforsikring, som alle virksomheder skal betale. Beregningen sker på baggrund af medarbejderens arbejdstimer. Læs mere om ATP

Arbejdsmarkedspension

En arbejdsmarkedspension er overenskomstbestemt ligesom bidragssatserne er det. Du indbetaler som arbejdsgiver 2/3 af beløbet, mens din medarbejder selv står for den sidste tredjedel. 

Pensionen opretter du i Danløn under menuen 'Lønberegning', 'AM-pension'. 

I hjælpemenuen får du overblik over, hvilke løntyper der er pensionsberettigede. 

Arbejdsgiveradministreret pension 

Du kan vælge at tilbyde din medarbejder pension oveni lønnen. 

Denne ordning kan være bundet op på din medarbejders ansættelse, hvilket betyder, at det i hans ansættelseskontrakt fremgår, hvor meget du som arbejdsgiver indbetaler til hans pensionsopsparing, og hvor meget din medarbejder eventuelt selv skal indbetale. 

I Danløn opretter du denne pension under menuen 'Lønberegning', 'Pension. Du anvender Pension 1/2 ved bankpension og 3/4 ved indbetaling til pensionsselskab. 

Privat pension 

Hvis din virksomhed ikke er underlagt en overenskomst, og du ikke har tilbudt din medarbejder pension i ansættelseskontrakten, kan han selv tegne en privat pension, hvor der kun bliver indbetalt til med eget bidrag.  

Denne pension opretter du i Danløn under menuen 'Lønberegning', 'Pension'. Pension 1/2 skal du bruge ved bankpension og 3/4 ved indbetaling til pensionsselskab. 

Du kan læse mere om, hvordan du opretter pension til din medarbejder.

Kategori

Nystartet virksomhed

Tags:

Pension