Kend forskel på AM-pension, arbejdsgiveradministreret og privat pension

Ved du, hvad der kendetegner de forskellige pensioner? Danløn giver dig svarene. 

Det danske pensionssystem er bygget op på en måde, der gør, at din medarbejder kan få sin pension fra flere steder.

Det skyldes, at pensionssystemet er opdelt i fire overordnede grupper.

Nogle pensioner er lovbestemte og offentlige, mens andre hænger sammen med ens arbejdsplads eller er private.

Her får du overblik over de pensionstyper, der gør sig gældende i Danmark. 

Det danske pensionssystem består af flere pensionstyper: 

  • Lovbestemte og offentlige pensioner såsom folkepension, efterløn og ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)
  • AM-pension er arbejdsmarkedspensioner, der er oprettet gennem arbejdspladsen og bliver anvendt for overenskomstansatte medarbejdere 
  • Arbejdsgiveradministreret pension er oprettet gennem arbejdspladsen og bliver anvendt for IKKE-overenskomstansatte medarbejdere 
  • Privat pension er en pension, medarbejderen selv har indgået udenom virksomheden. Han indbetaler kun eget bidrag. 

Nu gennemgår vi alle fire pensionstyper én af gangen:

Offentlig pension

Regeringen fastlægger reglerne for folkepension, førtidspension, efterløn og ATP. Reglerne ændrer sig dog løbende, men lige nu ser de sådan ud: 

  • Folkepension: Du kan få udbetalt folkepension, hvis du opfylder de forskellige krav, der er opstillet. Grundbeløbet er på 6.928 kroner (2024). Hertil kommer der også et pensionstillæg, som blandt andet afhænger af, om du har anden indtægt, om du er enlig, gift eller samboende. 

  • Efterløn: Hvis du er medlem af en A-kasse, betaler bidrag til en efterlønsordning og opfylder en række andre krav, har du ret til efterløn. 

  • ATP (Livslang Pension) er en lovpligtig pensionsforsikring, som alle virksomheder skal betale. Beregningen sker på baggrund af medarbejderens arbejdstimer. Læs mere om ATP

Læs mere om de offentlige pensioner.

Arbejdsmarkedspension

En arbejdsmarkedspension er overenskomstbestemt, ligesom bidragssatserne er det. Du indbetaler som arbejdsgiver 2/3 af beløbet, mens din medarbejder står for den sidste tredjedel. 

I Danløn er det nemt at oprette pensionen for dine medarbejdere.

Arbejdsgiveradministreret pension 

Du kan vælge at tilbyde din medarbejder pension oveni lønnen. 

Denne ordning kan være bundet op på din medarbejders ansættelse. Det betyder, det fremgår i medarbejderens ansættelseskontrakt, hvor meget du som arbejdsgiver indbetaler til hans pensionsopsparing, og hvor meget din medarbejder eventuelt selv skal indbetale. 

Privat pension 

Hvis din virksomhed ikke er underlagt en overenskomst, og du ikke har tilbudt din medarbejder pension i ansættelseskontrakten, kan han selv tegne en privat pension, hvor der kun bliver indbetalt til med eget bidrag.  

Du kan læse mere om, hvordan du opretter pension til din medarbejder.

Hent Danløns lønguide

Der er meget at holde styr på, når man arbejder med løn.

I Danløns lønguide får du måned for måned overblik over de opgaver, du skal huske at løse.

HENT LØNGUIDEN

Kategori

Nystartet virksomhed

Tags:

Pension