Har din virksomhed ændret størrelse?

Hvis din virksomhed er blevet større eller mindre ved årsskiftet, er der en række ting du skal være opmærksom på.

Først skal du ind og ændre størrelsen i Danløn. Det gør du i menupunktet ’Virksomhed’, ’Generelt’, ’Tilpasninger’, ’Betalingsfrist A-skat og bidrag’.

Omkring oktober/november sender SKAT skrivelser ud til de virksomheder, der går fra at være en mindre privat virksomhed til større privat virksomhed, eller omvendt med besked om, at de ved årsskiftet får en ny betalingsfrist for AM-bidrag og A-skat. 

Betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag 

Der gælder forskellige betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og FerieKonto. A-skat og AM-bidrag er betinget af, hvilken størrelse din virksomhed har. 

Danløn skelner mellem tre typer af virksomheder, som vi lister op for dig her. 

1. Større privat virksomhed 

Er virksomheder, der, de forudgående 12 måneder, har trukket over 250.000 kr. i AM-bidrag, eller i samme periode har trukket over 1 mio. kr. i A-skat. 

A-skat og AM-bidrag overfører du til betaling den sidste bankdag i den måned, hvor lønnen er til disposition, så beløbet er til disposition hos SKAT første bankdag i kommende måned. 

2. Mindre privat virksomhed 

Er virksomheder, der, de forudgående 12 måneder, har trukket under 250.000 kr. i AM-bidrag, eller i samme periode har trukket under 1 mio. kr. i A-skat. 

For mindre private virksomheder er A-skat og AM-bidrag til betaling den første bankdag efter den 10. i måned efter dispositionsdato for lønafregning, så beløbet er til disposition hos SKAT den første bankdag herefter.

3. Offentlig virksomhed 

Er medarbejderne bagudlønnede, bliver A-skat og AM-bidrag overført til betaling den sidste bankdag i den måned, lønnen er til disposition. 

For de forudlønnede medarbejdere bliver betalingen overført den første bankdag i den måned, lønnen vedrører. 

Ændr først betalingsfristen, når du får besked fra SKAT

Du skal først ændre markeringen for betalingsfristen, når SKAT har sendt dig brevet, for her får du oplyst datoen for, hvornår de beder dig foretage ændringen.

Normalt vil det være i forbindelse med årsskiftet, så du skal foretage ændringen efter december-afregningen er godkendt, men inden januar-afregningen bliver godkendt.

Fra mindre til større virksomhed 

Hvis du fra SKAT har fået besked om, at din virksomhed fra og med 1. januar skal betale og indberette A-skat og AM-bidrag den sidste dag i måneden, vælger du Større privat virksomhed i feltet 'Betalingsfrist A-skat og bidrag' i menupunktet 'Virksomhed', 'Generelt'. 

Fra større til mindre virksomhed 

Har du derimod fået besked fra SKAT om, at din virksomhed fra og med 1. januar skal betale og indberette A-skat og AM-bidrag den 10. i måneden, vælger du Mindre privat virksomhed i feltet 'Betalingsfrist A-skat og bidrag' i menupunktet 'Virksomhed', 'Generelt'. 

Kategori

Virksomhedsdrift

Tags:

Lønbehandling