Hemmeligheden bag Søgnehelligdag

Når foråret står for skud, vælter det ind med ”skæve” helligdage, men hvad betyder det for dig og dine medarbejdere?

Spørgsmålene er mange, når det kommer til reglerne omkring helligdage og løn. Især søgnehelligdag, bedre kendt som SH-dag, er ofte et tåget begreb som både ansatte og arbejdsgivere kan have svært ved at gennemskue. 

Danløn har fundet løn-ordbogen frem og lavet en detaljeret beskrivelse til dig. Læs med og bliv klogere på, hvad søgnehelligdag er for en størrelse.

Sådan forstår du søgnehelligdag 

Man kan forklare Søgnehelligdag (SH) på mange og kringlede måder, men vi giver dig den simple udgave her:

En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en hverdag. 

SH vedrører kun de timelønnede, som får løn ud fra antallet af arbejdstimer. En vigtig detalje er, at SH-dagene, SH-beløbet og medarbejdernes mulighed for at slå udbetalingen sammen med feriepenge er overenskomstbestemt.

I overenskomstaftalen står der angivet, hvornår du skal udbetale SH-beløbet. Typisk gælder det, at resterende SH bliver udbetalt med december-lønnen. 

Procentsatserne varierer fra aftale til aftale, så husk at sætte dig grundigt ind i den overenskomst, din virksomhed er en del af. 

Håndværker og SH går hånd i hånd

Driver du eksempelvis et håndværkerfirma, er SH relevant for dine medarbejdere, da de får løn efter, hvor mange timer de arbejder. Overenskomstaftalen afgør, hvor meget og hvornår du skal udbetale SH-beløbet. 

Arbejder din håndværker på en SH-dag, får han løn for de timer, han arbejder. Er han under en overenskomst og har fri på en SH-dag, får han ikke løn. Vælger din håndværker derimod at takke nej til at arbejde på en SH-dag, får han ikke løn. 

Anderledes forholder det sig med funktionærer. Har de fri på en helligdag, er de som udgangspunkt berettiget til både ferie og fri med fuld løn.

Nem og hurtig bogføring  

I Danløn er det nemt at indskrive dine medarbejderes SH-udbetaling. 

Du hensætter deres opsparede procentdel af lønnen på en omkostningskonto og en skyldig SH. Beløbet bliver først beskattet i det øjeblik, dine medarbejdere får udbetalt pengene og indgår derefter i AM-indkomsten. 

Indberetter du eksempelvis til malernes eller frisørernes feriepengekasse, bliver SH-beløbet beskattet ved optjening. For de fleste andre feriepengekasser gælder, at SH-beløbet først bliver beskattet ved udbetaling. 

Hvis dine medarbejdere fratræder, skal du endnu en gang sikre dig, hvad overenskomsten siger, for den angiver også, om du skal udbetale eller overføre SH til feriepenge. 

Den skyldige konto er pligtig, for skulle det ske, at din virksomhed går konkurs, er du forpligtet til at hensætte skyldige penge på kontoen. Her kan dine medarbejdere se, hvad der er sparet op, og hvad du skylder dem. 

Er dine medarbejdere så heldige, at der er et overskud tilbage på deres konti, skal du typisk udbetale pengene i slutningen af året. Medarbejderen kan også vælge at få beløbet over på et feriekort, så de kan få SH-udbetalingerne sammen med feriepengene. 

Sådan registrerer du SH i Danløn

I Danløn tager det ingen tid at registrere SH, uanset om du indberetter for en enkelt medarbejder eller samlet for alle. 

Det gør du under 'Medarbejder', 'Ferie & SH', hvor du angiver, hvor meget dine medarbejdere skal optjene i SH. Husk at orientere dig i overenskomsten, da denne bestemmer procentsatsen. 

Derefter klikker du på 'Lønberegning', 'Ferie & SH', og angiver, om du vil udbetale SH-beløbet helt eller delvist per medarbejder. 

Under 'Lønafregning', 'Næste lønafregning', kan du enten sætte flueben ved udbetaling af SH til dine medarbejdere eller ved overførsel til feriepengekontoen. 

En vigtig pointe er, at i nogle overenskomster har medarbejderne ret til fem feriefridage og bruger den optjente SH til at afholde dem, så husk at holde øje med, hvad der er aftalt i overenskomsten. 

Oversigt over SH-dage i 2018 

Sæt krydserne i din kalender allerede nu og hold styr på, hvornår den næste søgnehelligdag falder. Danløn giver dig et overblik over alle datoer her: 

● Skærtorsdag, torsdag den 29. marts 
● Langfredag, fredag den. 30. marts 
● Påskedag, søndag den 1. april 
● 2. påskedag, mandag den 2. april 
● St. Bededag, fredag den 27. april 
● 1. maj, tirsdag den 1. maj
● Kr. himmelfartsdag, torsdag den 10. maj 
● 2. pinsedag, mandag den 21. maj 
● Grundlovsdag, tirsdag den 5. juni 
● Juleaftensdag, mandag den 25. december 
● 1. juledag, tirsdag den 25. december 
● 2. juledag, onsdag den 26. december 
● Nytårsaftensdag, mandag den 31. december 
 

Kategori

Ferielov

Tags:

Søgnehelligdag SH-udbetaling