29 feb 2024

Ulrik Stavnsbjerg Offersen

Content Specialist

Danløn justerer priserne og lancerer CPR-opslag, NemKonto og Danløn HR som flerbrugersystem

Den 1. juni 2024 bliver Danløns priser justeret som følge af den generelle inflation i samfundet. I løbet af året vil Danløn også lancere tre store nyheder – nemlig automatisk CPR-opslag, lønudbetaling via NemKonto og at Danløn HR bliver et flerbrugersystem.

(Opdateret d. 8/4/24) Den 1. juni 2024 bliver Danløns priser justeret, og på billedet får du overblik over de kommende priser.

”Danløns priser blev sidst justeret i 2021, og i mellemtiden er der sket meget i verden, som har haft indvirkning på Danmark, eksempelvis en højere inflation,” forklarer Henrik Møller, CEO Danløn, Lessor Group, og fortsætter: 

“Samtidig ønsker vi forsat at gøre Danløn endnu bedre, nemmere og mere automatisk, så derfor justerer vi priserne nu, så vi i fremtiden kan sikre vores kunder de bedste produkter.”

Tre store nyheder

Tre store nyheder vil i løbet af året se dagens lys: 

  • Automatisk CPR-opslag 
  • Lønudbetaling via NemKonto 
  • Danløn HR som flerbrugersystem 

Med automatisk CPR-opslag slipper Danløns kunder for meget tastearbejde, for så snart medarbejderens CPR-nummer er tastet ind, henter Danløn automatisk resten af stamdata. 

Med lønudbetaling via NemKonto bliver medarbejdernes CPR-nummer matchet med deres NemKonto. Derfor behøver Danløns kunder ikke bruge tid på at vedligeholde medarbejdernes kontooplysninger manuelt. 

Med Danløn HR som et flerbrugersystem bliver det muligt at oprette en bruger, der kun har adgang til HR-funktionerne. 

“Der er tale om tre funktioner, der gør arbejdsgangene nemmere og mere automatiske, og som har været ønsket af mange kunder,” forklarer Henrik Møller.  

Danløn udvikler sig konstant, og her er bare et par af de største nyheder det seneste år, der er kommet Danløns kunder til gavn: 

Danløn HR hjælper med personaleadministration 

Danløn HR blev lanceret i 2021 og er endnu et eksempel på ønsket om at udvikle Danløn for at gøre kundernes arbejde lettere.  

”Vi ønsker at være mere end kun et lønsystem, og med Danløn HR hjælper vi vores kunder med en nemmere ansættelsesproces, med at sikre deres data og give overblik over medarbejdernes ferie og fravær. Og med det kommende flerbrugersystem tager vi det næste, vigtige skridt og sikrer en klar adskillelse mellem HR-funktionerne og arbejdet med løn,” forklarer Henrik Møller.  

Uændret prismodel 

Det er udelukkende Danløns priser, der bliver justeret den 1. juni 2024, og selve prismodellen er derfor uændret.  

Det betyder, at Danløns kunder stadig: 

  • Ikke betaler abonnement eller gebyrer 
  • Ikke betaler ekstra for at bruge bestemte funktioner – f.eks. at sende lønsedler til e-Boks 
  • Får gratis online support af Danløn løneksperter 
  • Gratis kan bruge Danløns app, hvor medarbejderne bl.a. kan registrere arbejdstid fra 1. juli og på den måde overholde reglerne om tidsregistrering 

Tags:

Produktudvikling Funktioner

Relaterede indlæg