Hvilken ansættelsesform skal din medarbejder have?

Skal din medarbejder være timelønnet eller funktionæransat? Her bliver du klogere på de ting, du skal forholde dig til, såvel som på Samlet Betaling.

Ansættelsesformen er et vigtigt punkt, du skal tage stilling til, før du ansætter din første medarbejder

Reglerne er forskellige, alt efter om du vælger timelønnet eller funktionæransat. 

Ansættelsesformen er nemlig afgørende for, hvordan du blandt andet skal forholde dig til din medarbejders optjening og udbetaling af ferie, indbetaling til pension og eventuel oprettelse af en SH- og fritvalgsopsparing. 

Ferie 

Alle lønmodtagere har ret til 25 dages ferie i løbet af et ferieår, også selvom de ikke har sparet dem op. Du skal dog kun udbetale løn til din medarbejder i henhold til de optjente feriedage, hvis han har ferie med løn. 

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i feriereglerne for funktionærer og timelønnede, for der er forskel på kravene, alt efter om din medarbejder har betalt ferie med ferietillæg, eller om feriepengene bliver overført til en feriepengemodtager. 

Du skal også være opmærksom på, at der gælder yderligere særregler på ferieområdet, hvis din virksomhed er underlagt en overenskomst.

Husk derfor at sætte dig ind i kravene, så du er sikker på at overholde dem. 

Pensionsordning

Både du og din medarbejder har pligt til at indbetale til ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension), der er en lovpligtig pensionsordning. Det sker automatisk gennem medarbejderens løn. 

Bliv klogere på de specifikke krav til ATP. 

Du kan også vælge den almindelige pension, der ikke er overenskomstbestemt.

Er din virksomhed underlagt en overenskomst eller pensionsforening, skal du rette dig efter kravene for tilmelding og indbetaling, som er angivet i overenskomstaftalen. 

I Danløn kan du nemt oprette din medarbejders pension, uanset hvilken pensionstype der er tale om. 

Samlet Betaling 

Ud over ATP-bidraget bliver du hvert kvartal opkrævet et beløb, der hedder Samlet Betaling. Denne betaling er med til at mindske dine udgifter som arbejdsgiver. 

Samlet Betaling sender opkrævning og rykker til din virksomheds digitale postkasse.

Du bliver opkrævet for følgende fem bidrag: 

AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag):

Når du betaler ATP-bidrag, bliver du automatisk registreret hos AUB. Du har pligt til at betale dette bidrag og ret til at modtage penge fra dem, hvis du har elever i din virksomhed. 

AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring): 

AES beskæftiger sig med arbejdsskadesager og udbetaler erstatning for erhvervssygdomme. 

Satsen afspejler risikoen for sygdomme i branchen og afhænger derfor af, hvilken branche din virksomhed er i, og hvor mange ansatte du har. 

Barsel.dk: 

Ordningen giver dig refusion ud over de barselsdagpenge, du får fra Udbetaling Danmark, når du betaler din ansat løn under barsel. På den måde mindsker du dine udgifter, mens din medarbejder er på barsel. 

Få overblik over de nye barselsregler, der trådte i kraft 1. juli 2022.

Finansieringsbidrag: 

Ordningen dækker en del af statens udgifter til ATP-bidraget for personer, der ikke er i arbejde. Bidraget går blandt andet til arbejdsløshed, sygdom, barsel og voksenuddannelse. 

AFU (Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede): 

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede er en ordning, der sikrer, at lønmodtagere, som er udstationeret, får løn ved arbejde i Danmark.

Læs mere om Samlet Betaling.

OPRET GRATIS KONTO