Hvilken ansættelsesform skal din medarbejder have?

Skal din medarbejder være timelønnet eller funktionæransat? 

Ansættelsesformen er et vigtigt punkt, du skal tage stilling til, før du ansætter din første medarbejder

Reglerne er forskellige alt efter, om du vælger timelønnet eller funktionæransat. 

Ansættelsesformen betinger nemlig, hvordan du blandt andet skal forholde dig til din medarbejders optjening og udbetaling af ferie, indbetaling til pension og eventuel oprettelse af en SH- og fritvalgsopsparing. 

Ferie 

Alle lønmodtagere har ret til 25 dages ferie i løbet af et ferieår, også selvom de ikke har sparet dem op. Du skal dog kun udbetale løn til din medarbejder i henhold til de optjente feriedage, hvis han har ferie med løn. 

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i feriereglerne for funktionærer og timelønnede, for der er forskel på kravene alt efter, om din medarbejder har betalt ferie med ferietillæg, eller om feriepengene bliver overført til en feriepengemodtager. 

Du skal også være opmærksom på, at der gælder yderligere særregler på ferieområdet, hvis din virksomhed er underlagt en overenskomst.

Husk derfor at sætte dig ind i kravene, så du er sikker på at overholde dem. 

Hvilken pensionstype? 

Både du og din medarbejder har pligt til at indbetale til ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension), der er en lovpligtig pensionsordning. Det sker automatisk gennem medarbejderens løn. 

Bliv klogere på de specifikke krav til ATP. 

Du kan også vælge den almindelige pension, der ikke er overenskomstbestemt. Her står din medarbejder typisk for at indbetale 4 %, mens du som arbejdsgiver skal indbetale det, der svarer til 8 %. 

Er din virksomhed underlagt en overenskomst eller pensionsforening, skal du rette dig efter kravene for tilmelding og indbetaling, som er angivet i overenskomstaftalen. 

I Danløn kan du nemt oprette din medarbejders pension, uanset hvilken pensionstype der er tale om. 

Samlet betaling 

Udover ATP-bidraget bliver du hvert kvartal opkrævet et beløb, der hedder Samlet Betaling. Denne betaling er med til at mindske dine udgifter som arbejdsgiver. 

Samlet Betaling sender opkrævning og rykker til din virksomheds digitale postkasse.

Du bliver opkrævet for følgende fem bidrag: 

AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag):

Når du betaler ATP-bidrag, bliver du automatisk registreret hos AUB. Du har pligt til at betale dette bidrag og ret til at modtage penge fra dem, hvis du har elever i din virksomhed. 

Satsen for AUB er 716,50 kr. 

AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring): 

AES beskæftiger sig med arbejdsskadesager og udbetaler erstatning for erhvervssygdomme. 

Satsen afspejler risikoen for sygdomme i branchen og afhænger derfor af, hvilken branche din virksomhed er i og hvor mange ansatte du har. 

Barsel.dk: 

Ordningen giver dig refusion ud over de barselsdagpenge du får fra Udbetaling Danmark, når du betaler din ansat løn under barsel. På den måde mindsker du dine udgifter, mens din medarbejder er på barsel. 

Satsen udgør 237,50 kr. 

Finansieringsbidrag: 

Ordningen dækker en del af statens udgifter til ATP-bidraget for personer, der ikke er i arbejde. Bidraget går blandt andet til arbejdsløshed, sygdom, barsel og voksenuddannelse. 

Satsen herfor er 146,25 kr. 

AFU (Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede): 

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede er en ordning, der sikrer, at lønmodtagere som er udstationeret, får løn ved arbejde i Danmark. 

Satsen er 1,125 kr.