Relevante bilag til din bogføring

Danløn gemmer på alle udskrifter og bilag, der kan være nyttige for din bogføring. Vi viser dig, hvor du finder dem.  

Er der beløber i din lønafregning, som du ikke helt kan finde ud af, hvor kommer fra? Eller skal du afstemme årets lønafregninger i forbindelse med årsafslutningen, og har brug for et bilag, der viser alle de relevante beløb?

Det kan være mange grunde til, at du gerne vil have et overblik over firmaets lønafregninger. Det kan du få ved at tage et kig i udskrifterne i Danløn.

Her kan du se bilag for tidligere lønafregninger

Der er flere veje at gå, når du skal se udskrifter for den seneste lønkørsel i Danløn. Men når du skal have fat i bilag fra tidligere perioder, er det under menupunktet ’Lønafregning’, du skal lede.

Her kan du klikke dig videre til ’Tidligere lønafregninger’. Øverst på siden vælger du, om du vil se bilag for forudlønnede eller bagudlønnede eller 14 dagslønnede, og hvilken periode de skal omfatte. Disse bliver gemt i Danløn i 5 år i henhold til Bogføringsloven. Når du har valgt periode, er det også denne, der er gældende for de bilag, du finder under ’Udskrifter’.

Bogføringsbilag

Denne fremgangsmåde skal du følge, hvis du for eksempel gerne vil finde et bilag, der viser det samlede beløb for, hvad lønafregningen har kostet firmaet i maj sidste år. I dette tilfælde skal du vælge maj måned i menuen øverst, og derefter bilaget ’Bogføring, total’ under ’Udskrifter’. Du kan også vælge en bogføringsliste, hvor lønafregningen fordeler sig på dine medarbejdere eller de grupper, du eventuelt har delt dem ind i.

Det er også dette bilag, du skal bruge, hvis der efter en lønafregning dukker et beløb op på lønsedlen, som du ikke helt kan se, hvor kommer fra. I bogføringslisten får du nemlig en oversigt over, hvilke kontoer beløbene er konteret på, og om der er nogle, der mangler at blive tilføjet kontoplanen.  

Lønartssaldi

Et andet bilag, der kan give et godt overblik over dine tidligere lønafregninger, er ’Lønartssaldi’. Det viser lønarterne, kredit og debet, og alle saldi år til dato. Dette bilag er for eksempel nyttigt, når du skal afstemme årets lønafregninger før årsafslutningen i december.

Du kan også bruge bilaget til at få et overblik over, om beløbene i månedens lønafregning stemmer overens med, hvor meget der er betalt i for eksempel AM-bidrag, skat eller pension hidtil i år.

Hvis du har brug for en oversigt over lønarterne for den valgte periode, men ikke nødvendigvis år til dato, kan du i stedet vælge bilaget ’Lønartstotaler’.

Betalingsliste

Bilaget ’Betalingsliste’ kan bruges til at se alt det, du skal betale efter en lønafregning, og hvornår. Her ser du medarbejdernes nettoløn, hvor meget de skal have i pension og AM-pension, og hvor meget dit firma skal betale i skat og AM-bidrag.

Hvis du har valgt at oprette en Nets-aftale, vil beløbene ligge under kolonnen ’Overføres’. Hvis du ikke har oprettet en automatisk betaling, vil du se beløbene under ’Manuelt’, og i det tilfælde skal du selv huske at overføre beløbene.

Det er vigtigt, at du ikke glemmer, at beløbene bliver trukket eller skal overføres senest sidste bankdag før den dispositionsdato, der fremgår af bilaget.