17 mar 2020

Susanna Christina Møller

Danløn, Content Creator

Coronavirus: Lønkompensation til virksomhederne

Skoler, arbejdspladser, fitnesskæder, kulturinstitutioner og butikker lukker ned, og dansk erhvervsliv befinder sig i den måske største krise nogensinde. Omsætning og indtjening styrtdykker, og mange virksomheder har intet andet valg end at fyre en lang række af deres medarbejdere. Det kan få voldsomme konsekvenser - både på kort og lang sigt. Statsministeren har bedt virksomhederne holde tilbage med fyresedlerne. Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter indgået en historisk aftale om lønkompensation i et forsøg på at holde hånden under både medarbejdere, virksomheder og dansk økonomi.

For at sikre, at COVID-19 i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde og levebrød har regeringen sammen med lønmodtagerne og arbejdsgiverne indgået en aftale om midlertidig delvis kompensation for lønudgifter til fyringstruede medarbejdere. Aftalen er især kendetegnet ved, at alle parter yder deres del: regeringen betaler mellem 75 og 90 procent af lønnen, virksomhederne den resterende del, og medarbejderne forpligter sig til at holde fem ferie- eller afspadseringsdage eller tage ferie uden løn i den pågældende periode.

Få svar på dine spørgsmål til ordningen om lønkompensation

Ordningen om lønkompensation gælder fra den 9. marts til den 9. juni 2020 og omfatter alle private virksomheder, som vil skulle afskedige mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

For en fuldtidsansat funktionær ligger lønkompensationen på 75 % af de samlede lønudgifter for medarbejderens bruttoløn månedligt, dog højst 23.000 kr. pr. måned.

For en fuldtidsansat ikke-funktionær/timelønnet ligger lønkompensationen på 90 %, dog højst 26.000 kr. pr. måned.

Betingelserne for lønkompensation

For at kunne søge om lønkompensation for en medarbejder er der nogle betingelser, der skal være opfyldt:

  • medarbejderen skal være ansat før den 9. marts 2020 og må ikke fyres i den lønkompenserende periode
  • virksomheden skal fortsætte med at betale fuld løn til medarbejderen i kompensationsperioden
  • medarbejderen må ikke arbejde, men skal hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn

Virksomheden skal ansøge om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen på www.virk.dk og efter udbetalingen af kompensationen dokumentere medarbejdernes lønniveau, og at betingelserne i øvrigt har været opfyldt.

Du kan søge om lønkompensation fra midten af uge 13, og de første kompensationer udbetales allerede ugen efter.

Sådan gør du i Danløn

Det er nemt at administrere ordningen om lønkompensation i Danløn.

Selvom din virksomhed søger kompensation for en medarbejder, skal du køre lønnen og indberette til eIndkomst på helt normal vis - således at medarbejderen modtager sin fulde og sædvanlige løn.

Processen med ansøgning om lønkompensation foregår i alle tilfælde helt uden om Danløn.

Skal medarbejderen holde ferie i perioden med lønkompensation, registrerer du det - også på helt normal vis - under 'Lønberegning', 'Ferie & SH' i feltet 'Afholdte feriedage'.

Nyttige links til at holde sig opdateret

Corona-situationen udvikler sig med lynets hast. Dagen i går synes allerede nu at tilhøre en fjern fortid. Det bedste råd, vi kan give dig, er derfor, at du skal holde dig orienteret. 

Vi giver et par tips:

Vejledning om lønkompensation fra Dansk Erhverv

Spørgsmål og svar om midlertidig lønkompensation i Virksomhedsguiden

Præsentation af støttepakke til dansk erhvervsliv fra Finansministeriet

Samlet information om COVID-19 fra de danske myndigheder

Tags:

Regler og love Lønbogholder Lønadministration Corona

Relaterede indlæg