18 jan 2022

Mette Nørlem

Juridisk ekspert

Udbetaler du den rigtige løn til dine medarbejdere?

Hvis medarbejderne i din virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst, hvori der står, præcis hvilken løn de skal have - ja, så er du i Danmark ikke underlagt nogen lovkrav, der fastlægger, hvor meget du skal betale for udført arbejde.

Så hvad er den rigtige løn? Lønnen er den pris, du betaler for medarbejderens kompetencer. Og nøjagtig som prisen på for eksempel fødevarer, vand og varme bestemmes prisen på arbejdskraft af udbud og efterspørgsel. I perioder med mangel på arbejdskraft, som vi oplever i dag, vil lønningerne derfor være relativt høje - og omvendt. Med andre ord afspejles situationen på arbejdsmarkedet i lønniveauet.

 

En god løn = anerkendelse = arbejdsglæde = motivation = produktivitet

Markedskræfterne er ikke til at komme udenom. Vil du ikke betale en fornuftig løn, får du ingen medarbejdere. Men når det er sagt, står det dig helt frit at fastlægge lønniveauet - medmindre selvfølgelig I er omfattet af en overenskomst.

Den eneste umiddelbare fordel, du opnår, ved at betale en relativt lav løn er, at du sparer penge. Derimod kan der være mange fordele forbundet med at være mere gavmild. 

For det første har du langt nemmere ved at tiltrække stabil og kvalificeret arbejdskraft. De dygtigste søger derhen, hvor lønnen er højest.

For det andet kan du holde de fagforeninger for døren, som lægger pres på virksomheder, som lønner under overenskomstniveau.

Og for det tredje ligger der i lønnen en klar anerkendelse af medarbejderens kompetencer. Gevinsten ved det vil med stor sandsynlighed være større tilfredshed og arbejdsglæde hos medarbejderne, styrket motivation og højere produktivitet.

Med det helt rigtige lønniveau kan du således opnå en stor konkurrencefordel, som i sidste ende måske mere end udligner 'tabet' på lønudgiften. 

Hvordan sikrer jeg mig, at jeg udbetaler en fair løn?

Er du i tvivl om, hvilken løn du skal tilbyde dine medarbejdere, er det en god idé at tjekke lønniveauet - både for branchen og for faggruppen - for eksempel via Danmarks Statistik eller Jobindex, som stiller en tjek-din-løn-funktion til rådighed. 

Bliver den danske lønmodel udfordret?

Det danske arbejdsmarked er blandt andet kendetegnet ved, at arbejdsmarkedets parter - arbejdsgiver og arbejdstager - selv fastlægger lønnen. Lovgiverne blander sig helst helt udenom, og der findes derfor heller ingen mindsteløn i Danmark. Det er en model, der fungerer, og som Danmark er kendt og beundret for i udlandet.

Desværre er det ikke i alle lande, at arbejdsvilkårene er så attraktive som i Danmark, og EU barsler derfor med et direktiv, som skal fastlægge rammer og procedurer for lønfastsættelsen. Hvorvidt den frie lønfastsættelse i Danmark snart er fortid, kan kun tiden vise.

 

Tags:

Data Lønadministration

Relaterede indlæg