23 jan 2023

Ulrik Stavnsbjerg Offersen

Content Specialist

Var din medarbejder forhindret i at holde ferie?

Din medarbejder kan få overført op til fire ugers ferie, hvis vedkommende var forhindret i at holde ferie. Fristen for at overføre feriedagene er den 31. januar 2023. Og det er dig som arbejdsgiver, der skal gøre det før denne frist.

Den nye ferielov er fuld af datoer og frister, som du skal være opmærksom på som arbejdsgiver.

Og her kommer der endnu en vigtig frist.

Hvis din medarbejder har været forhindret i at holde ferie, inden fristen for at afholde ferie udløb den 31. december 2022, er der mulighed for, at medarbejderen kan få overført op til fire ugers ferie.

Det kræver dog, at du som arbejdsgiver overfører feriedagene senest d. 31 januar 2023.

En hjørnesten i den nye ferielov er, at fire ud af de fem ugers ferie - som er optjent i løbet af ferieåret, der er fra den 1. september til den 31. august - skal være afholdt senest den 31. december.

Men hvis en medarbejder er ferieforhindret kan op til fire ferieuger blive overført.

Det er vigtigt at understrege, at det er dig som arbejdsgiver, der aktivt skal overføre feriedagene. Det sker altså ikke automatisk i Danløn.

Hvornår er man ferieforhindret?

Der kan være en række forskellige grunde til, at en medarbejder bliver ferieforhindret. Et par eksempler er:

 • Sygdom
 • Barselsorlov
 • Arbejde i udlandet
 • Værnepligt eller tjeneste i forsvaret

Se flere eksempler og læs mere om reglerne for feriehindring.

Hvad skal jeg gøre?

Det afhænger helt af, om du har timelønnede medarbejdere eller medarbejdere med ret til ferie med løn.

 • Timelønnede medarbejdere: Du skal give Feriepengeinfo besked om, hvor mange feriedage, der skal overføres. Det gør du her.
 • Medarbejdere med ret til ferie med løn: Du skal selv overføre feriedagene i Danløn.

Hvordan gør jeg i Danløn?

Som nævnt skal du selv overføre feriedagene i Danløn for dine medarbejdere, der har ret til ferie med løn. Sådan gør du:

Først skal du registrere en rettelse af feriedagene, så de ikke længere står i systemet.

 • Gå til 'Lønberegning' og 'Rettelser'
 • Indtast det antal dage, der skal overføres i 'Afholdte dage' under optjeningsåret 2021, som feriedagene skal flyttes fra. 
 • Indtast samme antal dage i 'Optjente dage' under optjeningsåret 2022, som feriedagene skal flyttes til.

Nu skal du flytte feriepengene for de overførte dage for hver af de berørte medarbejdere.

Gå til 'Medarbejder' og 'Saldo ferie og SH' for at beregne, hvor mange feriepenge, der skal overføres.

Brug tallene i kolonnen '2021'.

Nu skal du dividere tallet under 'Feriepenge' med tallet under 'Optjent ferie (dage)'. På den måde får du feriepenge per feriedag. Det tal skal du gange med antal feriedage, der skal overføres.

Sådan indtaster du de beregnede feriepenge:

 • Skriv beløbet med negativt fortegn i ’Feriepenge’ under optjeningsåret 2021, som feriepengene skal flyttes fra.
 • Skriv beløbet i ’Feriepenge’ under optjeningsåret 2022, som feriepengene skal flyttes til.

Tags:

Ferielov

Relaterede indlæg