09 feb 2021

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Ny fleksibel løsning: kvartaler holdes åbne

Som bruger af Danløn har du været vant til, at årets fire afregningskvartaler alle blev lukket for rettelser og ændringer omkring den 7. i måneden efter kvartalets udløb. Men efter at ferieafregningen ikke længere sker kvartalsvist bagud, er der nu mulighed for at holde kvartalerne åbne. Resultatet for dig som bruger af lønsystemet er en løsning med langt større fleksibilitet.

Du har sikkert oplevet, at det har været nødvendigt at ændre i en lønseddel med en dispositionsdato i det foregående kvartal. I Danløn har det hidtil kun været muligt indtil den 7. i måneden efter kvartalsafslutning. Herefter blev kvartalet lukket. Med muligheden for afregning af feriepenge via Nets Overførselsservice direkte i Danløn er det nu ikke længere nødvendigt at lukke for kvartalerne, da afregningen ikke mere sker kvartalvist. Kvartalerne holdes derfor åbne.

Når du afregner feriepenge til FerieKonto eller en af de andre feriekasser, er det vigtigt, at beløbene er korrekte. Det gjaldt tidligere - og det gælder i dag.

Når Danløn hidtil har lukket for det foregående kvartal omkring den 7. i måneden efter et endt kvartal, er det sket for at minimere antallet af fejl i den kvartalsvise feriepengeafregning som følge af ændringer i en eller flere lønsedler efter endt lønkørsel.

Hvad er nyt - og hvad betyder det for dig?

Med den nye ferielov og muligheden for at optjene og afholde ferie i samme periode skal dine medarbejdere kunne få rådighed over deres feriepenge hurtigst muligt. Det er det, der er baggrunden for, at afregning til feriekasserne ikke længere sker kvartalsvist - og kun via Nets.

Der er derfor god grund til at holde kvartalerne åbne i Danløn. For dig som bruger af lønsystemet betyder det, at du også efter for eksempel den 7. april kan lave rettelser til lønnen med dispositionsdato i marts - så længe du ikke har godkendt lønkørslen for april. 

Hvad skal du være opmærksom på?

Du skal være opmærksom på, at de åbne kvartaler i Danløn kan skabe problemer i forhold til barselsafregningen, da denne afregning stadig sker hvert kvartal. 

Hvis du for eksempel i december 2021 kører løn for en måned i et tidligere kvartal, for eksempel februar 2021 - så vil de barselspenge, du har afregnet, være forkerte.

Eventuelle fejl i barselsafregningen bør dog ikke overstige fordelene ved de åbne kvartaler. Modtagerne af indbetalingerne er normalt meget fleksible i forhold til rettelse af fejl, og barselsafregningen har ikke samme direkte betydning for den enkelte medarbejder, som feriepengeafregningen har.

Hvad er stadig ved det gamle?

Til trods for alle ændringerne er der stadig noget, der er ved det gamle. Når vi skriver, at vi holder kvartalerne åbne i Danløn, er det faktisk kun en trefjerdedels sandhed. 4. kvartal lukker vi nemlig stadig den 7. januar i det efterfølgende år. Med andre ord er det fra den 7. januar ikke længere muligt at køre løn med en dispositionsdato i det foregående år. 

Derudover vil vi fortsætte med at åbne et kvartal forud ad gangen. Dette sker for at minimere fejl, der blokerer for senere lønkørsler.

Vi står klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til feriepengeafregningen eller åbningen af kvartalerne, eller hvis du har problemer, som du har behov for hjælp til, er du altid velkommen til at tage fat i enten vores onlinesupport eller vores telefonsupport, hvis du har Danløn Direkte.

Tags:

Funktioner Feriepenge Ferielov Lønadministration

Relaterede indlæg