Her er alt, du skal vide om ferieåret

Ferieåret i Danmark er den periode, hvor lønmodtagere optjener ret til 2,08 betalte feriedage for hver måneds ansættelse inden for kalenderåret. Perioden løber fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende år.

Den ferie, som lønmodtagerne optjener ret til i løbet af ferieåret, skal som udgangspunkt afholdes i perioden fra den 1. september til den 31. december det efterfølgende år, altså inden for en periode på 16 måneder.

Ferieåret går hvert år fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende år. Sidste dag i ferieåret 2022 er med andre ord torsdag, den 31. august 2023, og den første dag i ferieåret 2023 er fredag, den 1. september 2023. Det er vigtig viden for alle, der arbejder med løn.

4 ting, du skal vide om ferieåret 2023

Når du har godkendt lønnen for august, og inden du godkender lønnen for september, kan du redigere bestemte felter i Danløn, der handler om ferie.

Læs med her om 4 ting, du bør være opmærksom på i forbindelse med det gamle ferieårs afslutning og det nye ferieårs begyndelse.

Nr. 1 – Tildeling af feriedage 

Ifølge ferieloven optjener alle medarbejdere 25 feriedage i løbet af ferieåret. 

Dine medarbejdere kan dog sagtens optjene flere end 25 feriedage.  

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis:  

 • du har tildelt en medarbejder flere feriedage
 • medarbejderen har forhandlet sig til flere feriedage
 • medarbejderens overenskomst bestemmer, at medarbejderen har krav på 6 ugers ferie

For de fleste arbejdsgivere vil det gælde, at ekstra feriedage tildeles som feriefridage.

Det betyder, at du som arbejdsgiver selv kan fastlægge de nærmere betingelser om afholdelse, tildeling, udbetaling eller overførsel af ikke afholdte dage og så videre. De detaljer kan eventuelt skrives ned i personalehåndbogen.

Er dine medarbejdere derimod omfattet af en overenskomst, hvori der er tildelt ekstra feriedage med forhøjet feriepenge-procent, kan du lave tildelingen direkte i Danløn. 

Hvis du skal tildele en medarbejder flere end 25 feriedage, skal du gøre det, inden du godkender den første lønafregning i ferieåret 2023. 

Sådan gør du: 

 • Gå til 'Medarbejder' og 'Ferie & SH'. 
 • I feltet 'Ferie pr. år' ændrer du antal feriedage til for eksempel 30. 
 • Hvis din medarbejder skal have 30 feriedage, skal feltet 'Feriepenge %' i nogle tilfælde ændres fra 12,5 % til 15 %. 
 • Tryk Gem. 

Nr. 2 – Skal nogle medarbejdere ændre status? 

Arbejder nogle af dine medarbejdere meget sporadisk, har de kun få timer eller måske flere arbejdsgivere? 

I så fald kan du ændre medarbejdernes status fra 'Almindelig' til 'Løsarbejder', for så optjener de kun 0,07 feriedag pr. arbejdsdag i stedet for 2,08 feriedage pr. måned. Det kan være en fordel, da optjente feriepenge så bedre modsvarer optjente feriedage. 

Denne ændring skal du lave på alle nuværende, relevante medarbejdere, inden du godkender den første løn i ferieåret 2023. 

Sådan gør du: 

 • Gå til 'Medarbejder' og 'Ferie & SH'. 
 • Under 'Ferieoptjening' vælges 'Løsarbejder', og under 'Ferie pr. år' ændres tallet til 0. Husk at gemme herefter. 
 • Under 'Løn' og 'Timeløn m.m.' finder du nu feltet 'Arbejdsdage med ferieoptjening i perioden'. Her indtaster du for hver lønafregning, hvor mange dage medarbejderen har været på arbejde. 

Hvis en ny medarbejder skal oprettes som løsarbejder, vælger du det under 'Medarbejder' og 'Ferie & SH', når du opretter medarbejderen. Du opretter medarbejdere under 'Medarbejder', 'Generelt' og 'Ny medarbejder'. 

Skal en  medarbejder overgå til en ny ferieordning, skal du blot klikke på 'Kopier medarbejder' under 'Medarbejder' og 'Generelt'. Derefter vælger du ny ferieordning og feriekasse.

Nr. 3 – Læg en plan for medarbejdernes restferie 

Måske har nogle af dine medarbejdere stadig restferie, som de skal have afholdt i ferieåret 2022. I så fald skal feriedagene senest afholdes den 31. december 2023. 

Er 5. ferieuge ikke afholdt inden 31. december 2023, må op til 5 dage blive overført til ferieåret 2023. Bliver de ikke det, så skal de udbetales. 

Har en medarbejder været lovligt feriehindret i ferieåret 2022 - eksempelvis på grund af barsel -  så skal alle feriedage overføres til ferieåret 2023. 

Det er derfor en god idé at tale med de relevante medarbejdere hurtigst muligt og få lagt en god plan, der både passer medarbejderne og virksomhed. 

Hvis dine medarbejdere er nysgerrige, kan de nemt få overblik over feriedagene på deres lønseddel.

Under afsnittet 'Ferieregnskab' kan de se, hvor mange feriedage de har tilbage, og hvornår de senest skal være afholdt.   

Sådan får du overblik over medarbejdernes restferie: 

Ferie med løn: 

 • Gå til menuen 'Løn', 'Ferie' og 'Feriepengeforpligtelse'. 
 • Her ser du en oversigt over alle medarbejdernes optjente og afholdte feriedage. 
 • Differencen mellem de to tal er derfor de feriedage, som medarbejderne endnu ikke har afholdt.  

Løbende til feriekonto: 

 • Gå til menuen 'Medarbejder' og 'Saldo ferie & SH'.  
 • Her får du for hver medarbejder overblik over optjente og afholdte feriedage i indeværende og sidste ferieår. 
 • Differencen mellem de to tal er derfor de feriedage, som medarbejderne endnu ikke har afholdt. 

Nr. 4 – Husk at registrere afholdte feriedage 

Det er meget vigtigt, at du får registreret medarbejdernes afholdte feriedage korrekt, uanset om medarbejderne er timelønnede eller funktionærer.

Det er der flere årsager til: 

 • Du får en reel oversigt over, hvor mange feriedage medarbejderne har til gode. 
 • Saldoen for feriepenge og ferietillæg bliver korrekt, da der automatisk sker en reduktion af ferieberettiget løn, når du registrerer afholdte feriedage. Det kræver, at du indtaster lønnen på den rigtige måde. Det kan du gøre under menuen 'Løn', 'Lønberegning' og 'Gage m.m.'. Indtast her medarbejderens løn i feltet 'Gage'. Obs: Dette gælder kun for funktionærer. 
 • Feriepengeforpligtelsen bliver korrekt, så du får et reelt billede af, hvor mange feriepenge du skal hensætte.  
 • Når en medarbejder fratræder, vil feriepengene for ikke afholdte feriedage blive afregnet korrekt. 

Du angiver afholdte feriedage under 'Lønberegning' og 'Ferie & SH' for alle typer medarbejdere. Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Danløns support. 

Hent Danløns lønguide

Når du arbejder med løn, er der altid mange opgaver at løse.

I Danløns gratis lønguide får du måned for måned det store overblik.

hent lønguiden

Kategori

Ferie

Tags:

Ferieregler

Andre interessante artikler

Artikel

Forskudsferie kan give plus på feriesaldoen

Ferieregler

Med samtidighedsferie kan din medarbejder holde ferie i samme takt, som den bliver opsparet. Men der kan være situationer, hvor der ikke er opsparet feriedage nok til at holde en ønsket ferie. Her kan du løse problemet med muligheden for forskudsferie.

Artikel

Når din medarbejder er forhindret i at holde ferie

Ferieregler Fravær

Din medarbejder opsparer 25 dages ferie i løbet af et ferieår. Men der kan være situationer, hvor medarbejderen har været forhindret i at holde ferie og derfor gerne vil have ferien overført. Men hvornår må du det? Og hvad er en feriehindring? Bliv klogere i denne artikel.

Artikel

Hvornår må din medarbejder få erstatningsferie?

Ferieregler Fravær

Ferieloven sikrer, at alle lønmodtagere har ret til at holde 25 dages ferie om året. Formålet med ferieloven er nemlig, at lønmodtagere skal have mulighed for at komme til kræfter ved at holde fri. Derfor er der også regler for, hvad der skal ske, hvis en medarbejder bliver forhindret i at holde ferie på grund af sygdom. Bliv klogere på reglerne her.

Artikel

Overførsel af ferie til næste ferieår

Ferieregler

Står du med en medarbejder, der har ferie på kontoen, når ferieåret slutter? Eller ønsker medarbejderen at gemme ferie til senere? Så er der mulighed for at overføre det til næste ferieår. Læs med og bliv klogere på reglerne, og hvad du skal være opmærksom på.

Artikel

Alt, du skal vide om samtidighedsferie

Ferieregler

Med samtidighedsferie og den nye ferielov kan du og dine medarbejdere bruge feriedage i takt med, at de bliver opsparet. Og feriedagene kan fordeles ud over hele 16 måneder. Det gør planlægning af ferie mere fleksibel.