Hvornår har din medarbejder ret til erstatningsferie?

Ligger din medarbejder begravet i Kleenex papir, Panodiler og varmepude, når vedkommende egentlig skulle have tanket energikontoen op på ferien? 

Hvis din medarbejder er blevet syg og dermed forhindret i at afholde sin ferie, har vedkommende i visse tilfælde ret til erstatningsferie. 

Der er dog en række betingelser, som skal opfyldes, før din medarbejder kan få bevilget en ny ferie. Det afhænger blandt andet af, om medarbejderen er blevet syg før, under eller efter feriens begyndelse. 

Hvad er erstatningsferie? 

En medarbejder som har optjent fuld ferie, har ret til erstatningsferie efter fem sygedage, også kaldet karensdage, i streg under ferie. 

Har din medarbejder derimod optjent mindre end 25 feriedage, har vedkommende også færre karensdage at gøre godt med. 

De første fem sygedage bliver anset for at være afholdt ferie, mens yderligere sygedage derefter bliver kategoriseret som værende sygefravær.

Har vedkommende eksempelvis været syg i ni dage, har din medarbejder kun krav på fire erstatningsferiedage. 

Krav på lægeerklæring

De fem karensdage kan sagtens være fordelt over flere ferieperioder i løbet af et ferieår. 

Det betyder, at din medarbejder har ret til erstatningsferie, hvis vedkommende eksempelvis har været syg i fire dage i én ferieperiode og syv dage dage i en anden ferieperiode. 

I dette tilfælde har medarbejderen ret til at få seks erstatningsferiedage for den sidste sygeperiode.  

Såfremt din medarbejder ønsker erstatningsferie, har du som arbejdsgiver krav på en lægeerklæring. 

Hvis medarbejderen ikke kan nå at afholde sin erstatningsferie inden ferieåret er slut på grund af sygdom, har medarbejderen ret til at overføre dagene til det efterfølgende ferieår. 

Tidspunkt for sygdom spiller en rolle

Det har afgørende betydning, hvornår din medarbejder er blevet syg, for tidspunktet spiller ind på, hvilke regler der gælder. 

Syg før ferien 

Bliver din medarbejder syg før ferien begynder, og varer sygdommen henover ferien, giver det ikke erstatningsferie. I stedet får din medarbejder mulighed for at holde ferien på et senere tidspunkt.

Det er vigtigt, at medarbejderen har dokumentation for sygdommen med en lægeerklæring på plads. 

Syg i ferien 

Det samme gælder, hvis sygdom opstår under ferien. Der skal din medarbejder anmelde sit fravær og lade sig sygemelde den første sygedag. 

Også i dette tilfælde skal vedkommende kunne dokumentere sin sygdom med lægeerklæring. 

Reglerne for erstatningsferiefridage 

Ovenstående regler for erstatningsferie gælder ikke for feriefridage.

Dog er der nogle overenskomster, der giver ret til erstatningsferie, hvis medarbejderen bliver syg i forbindelse med afholdelse af feriefridage, så husk at være opmærksom på dette. 

Kategori

Ferielov

Tags:

Erstatningsferie