Forskudsferie kan give plus på feriesaldoen

Med samtidighedsferie kan din medarbejder holde ferie i samme takt, som den bliver opsparet. Men der kan være situationer, hvor der ikke er opsparet feriedage nok til at holde en ønsket ferie. Her kan du løse problemet med muligheden for forskudsferie.

Som arbejdsgiver kan du give feriedage på forskud. Det er en af de nye muligheder, den nye ferielov har bidraget med.

For medarbejderen kan det lyde som en nem løsning, hvis der mangler lidt på feriesaldoen. Og det er det skam også i Danløn.

Men ferie på forskud er ikke noget, dine medarbejdere kan kræve at få. Det er blot en mulighed ved samtidighedsferie, som du kan bruge, hvis både medarbejderen og du som arbejdsgiver er enige om det. 

Loft på forskudsferie

Du skal være opmærksom på, at en medarbejder kun har ret til 25 feriedage på et år. Du bør derfor ikke give mere forskudsferie, end der kan opspares i løbet af ferieåret.

Du bør for eksempel ikke give en medarbejder 5 feriedage på forskud i august, da der kun er én måned tilbage i ferieåret at opspare dem i. Ferieåret slutter nemlig 31. august.

Vær opmærksom på, at gæld fra forskudsferie ikke bliver overført, når et nyt ferieår begynder.

Derfor er det vigtigt ikke at give din medarbejder for meget forskudsferie, da der skal være tid nok til at afdrage.

Hvis en medarbejder af en eller anden grund ikke når at afvikle en forskudsferiegæld inden ferieårets afslutning, må gælden ikke overføres til det nye ferieår. Gælden skal derfor manuelt fratrækkes i august lønnen, da skyldige forskudsferiedage automatisk nulstilles 1. september, og ikke må trækkes i dage eller løn i det nye ferieår.

Du skal selv beregne, hvor meget en medarbejder skal reduceres i løn, og for at hjælpe dig kommer der her et eksempel, hvor en medarbejder skylder 2 forskudsferiedage, arbejder fuld tid (der beregnes med 7,4 timer per dag, modsvarende 160,33 normtimer per måned) og får en fast løn på 40.000 kr.  

  • Gå til ’Løn’, ’Lønberegning’ og ’Rettelser’.  
  • Beregn reduktion af Normtimer/ATP-timer. Det gør du ved at gange antallet af timer per dag med antallet af skyldige forskudsferiedage. I eksemplet er regnestykket 7,4 x 2 = 14,8 timer. Indtast derfor –14,8 i feltet ‘ATP-enheder’, som vil reducere Normtimer i perioden. 
  • Beregn nu selve lønreduktionen. Det gør du ved at gange den faste løn med 4,8 % per skyldig forskudsferiedag. I vores eksempel er regnestykket 40.000 x 4,8% x 2 = 3.840. Det beløb indtaster du i feltet ‘Gagereduktion’. 

Fordele og ulemper ved forskudsferie

I nogle situationer kan det være en god løsning at give medarbejdere ferie på forskud.

Særligt efterårsferie og sommerferie kan være en udfordring for nogle medarbejderes ferieplaner, hvis ikke du som arbejdsgiver vil give forskudsferie.

Det kan også give fleksibilitet ved impulsive ferieplaner.

I andre situationer er det ikke så godt. Hvis du giver en medarbejder meget forskudsferie, kan der gå lang tid, før ferien er sparet op igen.

For timelønnede medarbejdere betyder det også, at du skal udbetale feriepengene, før de reelt er optjent. Og så er der selvfølgelig en risiko for, at en medarbejder stopper, før ferien er sparet op igen.

Det er derfor en god idé at tage stilling til, om og hvor meget forskudsferie du vil give dine medarbejdere.

Tag stilling til disse spørgsmål, før du siger ja 

  • Må alle typer af medarbejdere få forskudsferie? 
  • Hvor længe skal en medarbejder have været ansat for at få forskudsferie? 
  • Hvor mange dages forskudsferie må en medarbejder højst få? 
  • Kan dit lønsystem håndtere forskudsferie? (Det kan Danløn, naturligvis)

Læs her om fordele og ulemper ved forskudsferie, hvis du vil vide mere, inden du beslutter dig.

En god aftale om forskudsferie

Det er vigtigt, at du får lavet en god aftale med din medarbejder. Derfor har vi lavet en tjekliste til dig.

Ved at bruge den sikrer du for det første, at feriesaldo må gå i minus og først komme i plus igen, når medarbejderen har opsparet nok ferie til at udligne saldoen.

For det andet sikrer du, at du må modregne i medarbejderens løn, hvis han eller hun fratræder sin stilling med minus på feriesaldoen.

Brug tjeklisten til forskudsferie og få en god aftale.

Ferieforskud ved ferielukning

Hvis din virksomhed holder ferielukket, er reglen den, at din medarbejder skal holde ferie for egen regning.

Det gælder dog ikke for en ny medarbejder, der ikke har opsparet ferie nok. Han eller hun må i stedet vælge mellem at:

  • bruge feriepenge fra tidligere job
  • holde ferie uden løn
  • aftale feriedage på forskud

Hvis du har en medarbejder, som har været ansat hele ferieåret, men som ikke har optjent feriedage nok, skal du i stedet lade medarbejderens ferieregnskab gå i minus med de dage, der mangler.

Det kan for eksempel ske, hvis en medarbejder har været på barselsorlov eller været sygemeldt med sygedagpenge. I de situationer kan det nemlig ske, at der ikke er opsparet nok ferie.

Hent Danløns lønguide

Når du arbejder med løn, er der altid mange opgaver at løse.

I Danløns gratis lønguide får du måned for måned det store overblik.

hent lønguiden

Kategori

Ferie

Tags:

Ferieregler

Andre interessante artikler

Artikel

Her er alt, du skal vide om ferieåret

Ferieregler

Ferieåret i Danmark er den periode, hvor lønmodtagere optjener ret til 2,08 betalte feriedage for hver måneds ansættelse inden for kalenderåret. Perioden løber fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende år.

Artikel

Når din medarbejder er forhindret i at holde ferie

Ferieregler Fravær

Din medarbejder opsparer 25 dages ferie i løbet af et ferieår. Men der kan være situationer, hvor medarbejderen har været forhindret i at holde ferie og derfor gerne vil have ferien overført. Men hvornår må du det? Og hvad er en feriehindring? Bliv klogere i denne artikel.

Artikel

Hvornår må din medarbejder få erstatningsferie?

Ferieregler Fravær

Ferieloven sikrer, at alle lønmodtagere har ret til at holde 25 dages ferie om året. Formålet med ferieloven er nemlig, at lønmodtagere skal have mulighed for at komme til kræfter ved at holde fri. Derfor er der også regler for, hvad der skal ske, hvis en medarbejder bliver forhindret i at holde ferie på grund af sygdom. Bliv klogere på reglerne her.

Artikel

Overførsel af ferie til næste ferieår

Ferieregler

Står du med en medarbejder, der har ferie på kontoen, når ferieåret slutter? Eller ønsker medarbejderen at gemme ferie til senere? Så er der mulighed for at overføre det til næste ferieår. Læs med og bliv klogere på reglerne, og hvad du skal være opmærksom på.

Artikel

Alt, du skal vide om samtidighedsferie

Ferieregler

Med samtidighedsferie og den nye ferielov kan du og dine medarbejdere bruge feriedage i takt med, at de bliver opsparet. Og feriedagene kan fordeles ud over hele 16 måneder. Det gør planlægning af ferie mere fleksibel.