Overførsel af ferie til næste ferieår

Har du medarbejdere, der ikke har fået afholdt al deres ferie inden udgangen af ferieåret, kan du indgå en aftale og lade dem overføre op til fem dage til næste ferieår. 

Hvis din virksomhed er underlagt en overenskomst, kan der være andre regler på spil. 

Vi har lavet en guide til dig med reglerne for overførsel eller udbetaling af ferie ved ferieårets afslutning. 

Overførsel af feriedage gælder kun for fastlønnede medarbejdere 

Ferieloven foreskriver, at overførsel af feriedage kun gælder for de dage, der ligger ud over 20 feriedage. Som hovedregel er der tale om fem dage.

Hvis en fastlønnet medarbejder har optjent ferie, som ikke er afholdt ved ferieårets afslutning, kan du indgå en skriftlig aftale, hvor du er indforstået med at overføre op til fem dage til næste ferieår. 

I skal have indgået aftalen senest den 30. september efter ferieårets udløb. 

Der kan dog være tilfælde med overenskomstaftaler, der tillader, at medarbejderen må overføre færre eller flere feriedage, så husk at være opmærksom på dette. 

Sådan overfører du feriedage i Danløn 

Har din medarbejder optjent ferie, du gerne vil overføre, er der to ting, du skal huske at gøre. 

Du starter med at indtaste den optjente ferie i Danløn under menupunktet 'Lønberegning', 'Rettelser' under 'Afholdte dage for 2017', hvor du angiver '5', mens du i feltet 'Optjente dage i 2018' ligeledes angiver '5'. 

Næste skridt bliver at flytte feriepengene, der hører til feriedagene. Det gør du også i menupunktet 'Lønberegning', 'Rettelser' i feltet 'Feriepenge', hvor du for år 2017 skriver beløbet med negativt fortegn. 

For 2018 gør du det samme, bare med positivt fortegn. 

Så er feriepengene overført, og du kan være sikker på, at det hele står korrekt i forhold til dine forpligtelser som arbejdsgiver. 

Regler for lovlig feriehindring 

Skulle det eksempelvis ske, at din medarbejder ikke kan afholde sin ferie, fordi vedkommende er blevet syg, gravid eller som følge af en anden lovlig feriehindring, kan du i stedet udbetale feriepengene kontant. 

Det er dog kun en række former for feriehindring, hvor ovenstående gælder. En lovlig feriehindring kan være en af disse: 

  • Barsel 
  • Sygdom 
  • Egen sygdom 
  • Værnepligt 
  • Fængselsophold 
  • Man har fået orlov til at passe/pleje en syg pårørende 

Husk at være opmærksom på, at feriedagene er opdelt i hovedferie og øvrig ferie.

Har din medarbejder været forhindret i at holde ferie, kan vedkommende bestille feriepengene for hovedferien fra den 10. september og den øvrige ferie fra den 21. marts. 

Udbetaling af feriepenge ved feriehindring 

Har din medarbejder været lovligt hindret i at afholde sin optjente ferie, skal du lave en rettelse i Danløn for at kunne udbetale feriepengene. 

Det gør du i menupunktet 'Lønberegning', 'Særlige tillæg' i feltet 'Tillæg, ej ferieberettiget'. Da der er tale om udbetaling af feriepenge, optjener din medarbejder ikke feriepenge af beløbet. 

Lad os sige, at din medarbejder har 10 dages restferie tilbage, som vedkommende endnu ikke har fået afholdt, selvom hun ikke har været lovligt forhindret. 

I det tilfælde må du kun overføre fem dage, mens du skal indbetale feriepengene for de resterende fem dage til Feriefonden. Det betyder, at de fem feriedage går tabt for din medarbejder samtidig med, at det bliver en dyr omgang for dig. 

Så et godt råd er at sørge for, at dine medarbejdere får afholdt deres optjente feriedage, og at du holder styr på det undervejs.