Undgå at komme i klemme - tjek at tallene stemmer

De færreste får ikke nærstuderet lønsedlen, så længe pengene går ind. Men det kan godt betale sig at kigge dine indtastninger i sømmene en ekstra gang, før du bogfører lønnen. 

På den måde kan du være sikker på, at du hverken udbetaler for meget eller for lidt til din medarbejder. 

Danløn giver dig 6 gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du laver løn for dine medarbejdere, så du undgår irriterende fejl.

1. Tjek din medarbejders løn

Første skridt er at dobbelttjekke, om din medarbejders løn passer med kontrakten eller overenskomsten, da nogle overenskomster giver en højere løn, hvis medarbejderen har gennemført et særligt kursus eller har en bestemt erfaring. 

2. Hold styr på medarbejderens arbejdstimer og tillæg 

Der kan godt gå kuk i registreringen af det korrekte antal arbejdstimer. Husk derfor at tjekke, at din medarbejders timer står rigtigt. 

Løntimer, som bliver indberettet til eIndkomst, står i nederste højre boks på kladdelønsedlen. 

Det kan få konsekvenser for din medarbejders dagpengeret, hvis ikke de korrekte timer bliver indberettet. 

Du skal angive 160,33 normtimer per måned for en fuldtidsansat.

For en timelønnet skal du ikke angive normtimer, men i stedet skal enheder under menupunktet 'Lønberegning', 'Timeløn' modsvare det totale antal timer, din medarbejder har arbejdet i perioden.  

Hvis du har timelønnede medarbejdere, skal du være opmærksom på, om de har fået tillæg for eventuelle arbejdstimer, de har lagt i weekend- eller overarbejde.

Dem skal du angive under 'Overtidstillæg' eller 'Periodisk tillæg', da de ikke medgår i løntimer.  

3. Se skattekortet i Danløn appen  

Håndteringen af skattekort sker automatisk i Danløn, men din medarbejder har dog mulighed for via medarbejderappen at tjekke efter, om det rigtige skattekort bliver brugt. 

Du skal også være opmærksom på dispositionsdatoen for afregningen, da SKAT anser lønnen for at tilhøre måneden for dispositionsdatoen, uanset hvilken lønperiode du har angivet. 

4. Tjek pensionsopsparingen

Husk at holde øje med, om du indbetaler almindelig pension eller AM-pension, som er overenskomstbestemt, til din medarbejder. Det kan også være en god idé at tjekke, om procentsatsen og beløbet stemmer overens med, hvad der står i kontrakten. 

5. Passer SH og fritvalg? 

Som udgangspunkt optjener de fleste overenskomstansatte SH og/eller fritvalg, men det kan stadigvæk være en god idé at tjekke, om det er en del af deres kontrakt, og om beløbene fremgår korrekt på lønsedlen. 

6. Tjek din medarbejders feriepenge

Det er vigtigt, at du får registreret din medarbejders afholdte feriedage, så fradraget bliver reduceret korrekt i den periode, hvor feriedagene bliver afholdt. 

Husk også at holde øje med, om din medarbejder får optjent det rigtige antal feriedage for perioden, og at alle optjener minimum 12,5 % i feriepenge.

Sidst, men ikke mindst gør du også klogt i at holde øje med, at medarbejdere, som har ferie med løn, også optjener minimum 1 % i ferietillæg. 

Se din kladdelønseddel i Danløn 

Vi har gjort lønarbejdet mere overskueligt for dig med kladdelønsedlen. Det betyder, at du kan se dine indtastninger i systemet, mens du er i gang med lønbehandlingen. 

Skulle det derfor ske, at du får tastet et forkert beløb ind, kan du altid lave dine rettelser med det samme, inden du kører lønnen.