05 mar 2020

Susanna Christina Møller

Danløn, Content Creator

Coronavirus og karantæneramte medarbejdere - hvordan håndterer du situationen i virksomheden?

Vi har i Danmark ikke været vant til at sende medarbejdere i karantæne på grund af en risiko for smittespredning. Med den nu verdensomspændende coronavirus er der med ét slag ændret på den praksis. Over 100 danskere er i øjeblikket sendt hjem, og flere kommer sandsynligvis til. Der rejser sig derfor helt naturligt mange spørgsmål til håndteringen af situationen. Hvilke rettigheder har medarbejderen, og hvilke rettigheder har virksomheden - og hvordan er det med lønnen, når en medarbejder ikke får lov at møde op på sin arbejdsplads, for kan karantæne overhovedet sidestilles med sygdom? Vi prøver at hjælpe dig på vej.

Om karantæne kan sidestilles med sygdom, afhænger af, om det er virksomheden, sundhedsmyndighederne eller andre, der sender medarbejderen hjem. Da der endnu ikke er hverken lovgivning eller retspraksis på området, er der naturligvis stor usikkerhed omkring spørgsmålet.

Hvis medarbejderen allerede er smittet og derfor ikke i stand til at møde på arbejde, skal fraværet naturligvis behandles som sygdom.

Løn under karantæne - eller hvad?

Hvis det er virksomheden, der stiller krav om karantæne, modtager medarbejderen løn eller sygedagpenge efter de regler, der står i overenskomsten eller ansættelsesaftalen.

Er det derimod sundhedsmyndighederne, der har anbefalet hjemmekarantænen, eller udenlandske myndigheder eller en hotelejer, der har bedt medarbejderen blive på hotelværelset, er det op til jer i virksomheden at afgøre, om I vil sidestille karantænen med sygdom. Både jurister og fagforbund er dog stort set enige om, at karantæne, som kræves af enten de danske eller udenlandske myndigheder, bør sidestilles med og håndteres som sygdom, og anbefaler at finde en løsning, som er rimelig for begge parter.  

Hvis medarbejderen selv vælger at blive hjemme på grund af angst for at smitte eller blive smittet, er scenariet et andet. I det tilfælde vil der være tale om ulovligt fravær - og det er op til jer som arbejdsgivere at tage stilling til konsekvenserne.

Sådan gør du i Danløn

Håndteringen af sygefravær i Danløn sker under 'Lønberegning', 'Sygdom', hvor du kan registrere sygedagpenge, sygeløn og sygedage.

Sygedagpenge anvendes hvis medarbejder skal afregnes efter statens takster herfor. Der beregnes ikke AM-bidrag af sygedagpenge, og virksomheden skal selv beregne og angive sygeferiepenge.

Sygeløn anvendes, hvis en medarbejder under sygdom afregnes en højere timelønssats end statens. Sygeløn indberettes til eIndkomst som almindelig løn (felt 13).

Skal virksomheden indberette til statistik,e skal sygedage udfyldes for alle medarbejdere, dvs. både timelønnede og fastlønnede.

Vær opmærksom på, at selvom du lønmæssigt sidestiller karantænen med sygdom, indgår de dage, hvor medarbejderen er fraværende uden at være syg, ikke som sygedage, og de tæller derfor heller ikke med i sygestatistikken. 

Hold dig orienteret og pas på dig selv og dine medarbejdere

Hvis du har behov for mere information om coronavirus, karantæne og løn, har du her en liste med nyttige links, hvor du kan:

Det er vigtigste er, at du holder dig orienteret om situationen - for dine medarbejderes og din egen sikkerheds skyld.

Tags:

Lønadministration Corona

Relaterede indlæg