10 okt 2021

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Nye barselsregler på vej - hvad betyder de for dig?

Intet i verden er bedre end nye børn. Lad det være sagt med det samme. Alligevel kan det være værd at vide, at der er nye barselsregler på vej. Reglerne ændrer nemlig markant på fordelingen af barselsugerne mellem mor eller far. Det kan især få betydning for mindre virksomheder.

28.10.2021: DE NYE BARSELSREGLER ER VEDTAGET AF FOLKETINGET DEN 26. OKTOBER 2021. LÆS MED HER.

EU vedtog allerede i 2019 et direktiv, der øremærker to måneders barsel til henholdsvis mor og far. Direktivet, som bliver implementeret i dansk lovgivning senest i august 2022, fastlægger minimumsrammerne. Det betyder, at de enkelte medlemslande godt kan vedtage regler, der rækker ud over direktivets anvisninger.

Det siger EU-direktivet

Som du kan se på grafikken nedenfor, er det de sidste 32 uger af barselsperioden, som forældrene hidtil har kunnet fordele frit, som EU nu øremærker med to måneder til mor og to måneder til far. Hvis den øremærkede barsel ikke bruges, vil den falde bort. De resterende 16 uger kan stadig fordeles frit.

Der står i direktivet ikke skrevet noget om, hvorvidt de to måneders øremærket barsel til mor og far skal afholdes samtidig eller i forlængelse af hinanden - eller om perioden kan deles op i for eksempel 2 gange 1 måned. Alt dette er op til de enkelte medlemslande at afgøre.

Det siger arbejdsmarkedets parter

I Danmark har arbejdsmarkedets parter valgt at gå længere end direktivet og foreslår en model, hvor mor og far hver kan holde 24 ugers orlov. Begge forældre får øremærket 11 uger, som bortfalder, hvis de ikke afholdes. De resterende 13 uger kan derimod overføres fra far til mor eller omvendt. Læs præsentationerne af forslaget fra Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Det er Folketinget, der vedtager de endelige regler. Om de vælger helt eller delvist at følge modellen fra arbejdsmarkedets parter er derfor uvist. Blot skal EU-direktivets minimumsrammer overholdes. 

Hvad betyder de nye regler for en mindre virksomhed?

Uanset hvad Folketinget ender med at vedtage, må virksomhederne forvente, at de nye barselsregler kommer til at betyde, at de mandlige medarbejdere holder mere orlov end tidligere - mens de kvindelige medarbejdere holder mindre orlov. Det vil selvfølgelig have en betydning i virksomheder og brancher med en stor repræsentation af enten det ene eller det andet køn. Og jo mindre din virksomhed er, jo større er påvirkningen naturligvis, ved at en medarbejder er fraværende.

For at imødegå de økonomiske udfordringer, som naturligt følger med en barselsorlov, er det vigtigt at kende til mulighederne for kompensation og refusion, kravene og tidsfristerne. Et besøg på Virksomhedsguiden kan derfor være et besøg værd.

Undersøgelser viser, at barselsfondene og det offentlige refusionssystem dækker en stor del af omkostningerne i forbindelse med løn under barsel.

Er du selvstændig, kan det desuden være værd at vide, at du igen kan gøre brug af barselsfonden for selvstændige og dermed modtage op til 31.000 kroner om måneden i kompensation i alt.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om barsel og orlov, kan du med fordel tilmelde dig kurset Når en medarbejder skal på barsel på Lønskolen og få det fulde overblik over regler og muligheder - eller du kan læse om, hvordan du (næsten) helt gratis kan glæde din medarbejder på barsel med flere penge i lønningsposen.

Tags:

HR Regler og love

Relaterede indlæg