10 okt 2022

Susanna Christina Møller

Content Creator

Nye regler for ansættelseskontrakter - det skal du være opmærksom på

Fra årsskiftet gælder der nye regler for ansættelseskontrakter. De betyder blandt andet, at flere medarbejdere skal have kontrakter, og at kontrakterne skal foreligge tidligere. Samtidig udvides arbejdsgiverens oplysningspligt over for medarbejderne.

De nye regler træder i kraft den 1. januar 2023 og kommer til at betyde, at du fra årsskiftet skal forholde dig til flere nye forhold, når du som arbejdsgiver laver kontrakter til dine medarbejdere.

Selvom den endelige lov endnu ikke er vedtaget, vil der være punkter, som med sikkerhed kommer til at gælde.

Læs med om, hvad du som arbejdsgiver skal gøre for at være sikker på, at du overholder reglerne.

Hvilke medarbejdere skal have en ansættelseskontrakt?

I dag

I dag behøver du først lave en kontrakt, når en medarbejder arbejder mere end 8 timer om ugen i en periode på en måned.

Efter 1. januar 2023

Når de nye regler træder i kraft, er du forpligtet til at lave en ansættelseskontrakt til de af dine medarbejdere, der

  • arbejder mindst tre timer om ugen i en periode over fire uger
  • ikke er garanteret en bestemt mængde betalt arbejde

Hvornår skal ansættelseskontrakten senest foreligge?

I dag

I dag er kravet, at ansættelseskontrakten skal foreligge senest en måned efter ansættelsens start.

Efter 1. januar 2023

Efter de nye regler skal ansættelseskontrakten foreligge senest 7 kalenderdage, efter at medarbejderen er tiltrådt. Kontrakten skal indeholde grundlæggende oplysninger som for eksempel virksomhedens og medarbejderens navn og adresse, arbejdsstedet og lønnen.

Øvrige oplysninger skal du udlevere til medarbejderen senest en måned efter den første arbejdsdag. Det kan være oplysninger om barsel, opsigelsesvarsel og ret til ferie.

Hvornår skal jeg senest gøre en medarbejder opmærksom på ændringer til ansættelseskontrakten?

I dag

I dag skal medarbejderen have skriftlig dokumentation for ændringerne senest en måned efter, de træder i kraft.

Efter 1. januar 2023

Fra årsskiftet skal du skriftligt gøre medarbejderen opmærksom på ændringer senest den dag, hvor ændringen træder i kraft.

Hvilke andre ændringer i loven skal jeg være opmærksom på?

Ud over nye frister skal du være opmærksom på, at

  • dine medarbejdere får ret til at arbejde for flere arbejdsgivere, hvis blot de stadig kan arbejde efter den tidsplan, I har aftalt – og at denne rettighed ikke må fraviges i ansættelseskontrakten
  • du i ansættelseskontrakten skal oplyse medarbejderen om ret til uddannelse og om sociale sikringsordninger ved barsel og sygdom i de tilfælde, hvor de er dit ansvar som arbejdsgiver

Hvad gør jeg med eksisterende ansættelseskontrakter?

Du skal kun i ét tilfælde ændre i eksisterende ansættelseskontrakter – nemlig når der står skrevet, at medarbejderen ikke må bijobbe. Det punkt er ikke længere lovligt og skal derfor tages ud af kontrakten.

I praksis kan du ændre kontrakten ved at lave et tillæg til den eksisterende kontrakt, som du blot skal sikre dig, at medarbejderen modtager. Hvis det drejer sig om flere medarbejdere, kan du lave et enslydende fællestillæg. Det er nemlig ikke nødvendigt at angive den enkelte medarbejders navn, adresse og CPR-nummer på tillægget.

Sikkerhed for overholdelse af de nye regler med Danløn HR

De ansættelseskontrakter, du laver efter den 1. januar 2023, skal naturligvis overholde alle nye regler.

Hvis du har Danløn HR og bruger de integrerede kontraktskabeloner, kan du være sikker på, at de ansættelseskontrakter, du laver til dine medarbejdere, altid overholder de gældende regler - og at du som arbejdsgiver opfylder den udvidede oplysningspligt, så snart den nye lov om ansættelseskontrakter træder i kraft.

Det kan koste dyrt ikke at overholde reglerne om ansættelseskontrakter. I de tilfælde, hvor en overtrædelse viser sig at få betydning for samarbejdet, kan det i værste fald koste en godtgørelse til medarbejderen svarende til 13 ugers løn.

Du hører snart fra os igen

Vi kommer i Danløn til at følge udviklingen tæt – og vil selvfølgelig informere dig, så snart vi kender det nøjagtige indhold af den nye lov. At antallet af obligatoriske punkter til ansættelseskontrakten kommer til at stige fra 10 til omkring 15, vil der ikke være tvivl om.

Tags:

HR Regler og love

Relaterede indlæg