16 maj 2023

Susanna Christina Møller

Content Creator

Nye regler for ansættelseskontrakter - det skal du være opmærksom på

Fra juli i år gælder der nye regler for ansættelseskontrakter. De betyder blandt andet, at flere medarbejdere skal have kontrakter, og at kontrakterne skal foreligge tidligere. Samtidig udvides din oplysningspligt som arbejdsgiver over for medarbejderne.

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2023 og kommer til at betyde, at du fra denne dato skal forholde dig til flere nye forhold, når du som arbejdsgiver laver kontrakter til dine medarbejdere.

Læs med om, hvad du som arbejdsgiver skal gøre for at være sikker på, at du overholder reglerne.

Hvilke medarbejdere skal have en ansættelseskontrakt?

I dag

I dag behøver du først lave en kontrakt, når en medarbejder arbejder mere end 8 timer om ugen i en periode på en måned.

Efter 1. juli 2023

Når de nye regler træder i kraft, er du forpligtet til at lave en ansættelseskontrakt til blandt andre de af dine medarbejdere, der arbejder mindst tre timer om ugen i en periode over fire uger.

Hvornår skal ansættelseskontrakten senest foreligge?

I dag

I dag er kravet, at ansættelseskontrakten skal foreligge senest en måned efter ansættelsens start.

Efter 1. juli 2023

Efter de nye regler skal ansættelseskontrakten foreligge langt tidligere. Samtidig skal kontrakten indeholde en lang række grundlæggende oplysninger.

Øvrige oplysninger skal du udlevere til medarbejderen senest en måned efter den første arbejdsdag.

Hvornår skal jeg senest gøre en medarbejder opmærksom på ændringer til ansættelseskontrakten?

I dag

I dag skal medarbejderen have skriftlig dokumentation for ændringerne senest en måned, efter at de træder i kraft.

Efter 1. juli 2023

Fra den 1. juli skal du skriftligt gøre medarbejderen opmærksom på ændringer senest den dag, hvor ændringen træder i kraft.

Hvilke andre ændringer i loven skal jeg være opmærksom på?

Ud over nye frister skal du være opmærksom på, at

  • dine medarbejdere får ret til at arbejde for flere arbejdsgivere, hvis blot de overholder visse betingelser. Samtidig bliver det forbudt at skrive i en ansættelseskontrakt, at medarbejderen ikke må have bibeskæftigelse.
  • du i ansættelseskontrakten skal oplyse medarbejderen om ret til uddannelse og om forskellige sociale sikringsordninger i de tilfælde, hvor de er dit ansvar som arbejdsgiver

Sikkerhed for overholdelse af de nye regler med Danløn HR

De ansættelseskontrakter, du laver efter den 1. juli 2023, skal naturligvis overholde alle nye regler.

Hvis du har Danløn HR og bruger de integrerede kontraktskabeloner, kan du være sikker på, at de ansættelseskontrakter, du laver til dine medarbejdere, til enhver tid overholder de gældende regler - og at du som arbejdsgiver opfylder den udvidede oplysningspligt, så snart den nye lov om ansættelseskontrakter træder i kraft.

Det kan koste dyrt ikke at overholde reglerne om ansættelseskontrakter. I de tilfælde, hvor en overtrædelse viser sig at få betydning for samarbejdet, kan det i værste fald koste en godtgørelse til medarbejderen svarende til 13 ugers løn.

Vil du vide mere om de mange nye regler for ansættelseskontrakter?

Vil du gerne vide mere om de mange nye regler, kan du med fordel tilmelde dig Lønskolens kursus om ansættelseskontrakter. Her kommer du i løbet af en formiddag i dybden med alle dele af den nye lov og får desuden gode tips og tricks til, hvornår du skal rette i eksisterende ansættelseskontrakter, og hvordan du gør det nemmest. 

Du kan også se vores webinar, hvor vi kort introducerer de vigtigste punkter i den nye lov.

Hvad er egentlig forskellen mellem en ansættelseskontrakt og et ansættelsesbevis?

I Danløn bruger vi i langt de fleste tilfælde begrebet 'ansættelseskontrakt', selvom loven taler om 'ansættelsesbevis'. Men hvad er egentlig forskellen på de to ord?

En ansættelseskontrakt kræver begge parters underskrift, hvorimod et ansættelsesbevis blot er et dokument indeholdende information til medarbejderen. Da loven ikke har et krav om underskrift, men blot, at informationen modtages, bruger man begrebet 'ansættelsesbevis'.

I praksis bruges de to begreber i flæng. 

Tags:

HR Regler og love

Relaterede indlæg