11 feb 2019

Kristina Loncar

Content Creator

Sådan bliver Danløn klar til den nye ferielov

Den nye ferielov er for længst vedtaget, men vi skal igennem tre forskellige faser, før den endelige lov træder i kraft.

1. Kort ferieår 

Fra 1. januar 2019 er vi trådt ind i det korte ferieår, der varer frem til den 31. august 2019. 

I denne periode bliver der ikke ændret på ferieafregningen.

Det betyder, at optjening og beregning af dine medarbejderes ferie foregår efter den nuværende ferierordnings regler frem til 31. august 2019. 

Dine medarbejdere optjener på de otte måneder lidt over 16 feriedage, som de kan holde i sommeren 2020. Al ferie, der ikke bliver holdt, overføres automatisk til den nye ferieordning.

2. Overgangsordning 

Overgangsordningen løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Her bliver alle feriedage indefrosset. 

Ordningen er sat i værk for at holde styr på de ekstra opsparede feriedage inden den nye ferielovs start. 

Det betyder, at dine medarbejdere i denne periode kan holde opsparet ferie fra det foregående år. Når overgangsordningen slutter, kan de holde ferie i takt med, at de sparer feriedage op. 

3. Samtidighedsferie 

Samtidighedsferien træder i kraft den 1. september 2020. 

Her optjener dine medarbejdere det samme antal feriedage som i dag, men kan nu afholde samtidig med, at optjener feriedagene. 

Ferieåret kommer til at vare 12 måneder og løber fra 1. september til 31. august, mens perioden for afholdelse af ferie løber fra 1. september til 31. december det efterfølgende år. 

Læs mere om den nye ferielov.

Vi har styr på processerne 

I det korte ferieår foregår al ferieregnskab efter den nuværende ferieordning. Derfor skal du ikke foretage dig andet end du plejer frem til 31. august 2019. 

Det skal Danløn til gengæld. For at blive helt køreklar til overgangsperioden, skal vi igennem nogle faser. 

Vi er nu ved at være ved vejs ende med analysefasen, hvor vi har fået skovlen under forskellen på den gamle og den nye ferielov. Det betyder, at vi kan stille de nødvendige krav til Danløn. 

Nu skal vi i gang med udviklingen af funktionaliteterne. Derefter følger testfasen, hvor vi tester Danløn i forhold til, hvorvidt systemet efterlever kravene. 

Til sidst går vi ind i lanceringsfasen, hvor vi præsenterer de nye funktionaliteter for dig. 

Danløns gode råd til dig 

Vil du gerne komme godt fra start, inden vi skifter til overgangsperioden? Vi giver dig et godt råd til, hvad du skal gøre. 

1. Husk at holde styr på dit ferieregnskab 

Husk at sørge for, at dine medarbejdere får afholdt eller overført ferie. 

Du skal også tage stilling til, om du ønsker at beholde dine medarbejderes optjente feriepenge i virksomheden under overgangsperioden, eller om du vil afregne til den nye feriekasse. 

Tags:

Regler og love Ferielov

Relaterede indlæg