FAQ - ofte stillede spørgsmål om overgangsperioden

Vi har lavet en liste til dig, hvori du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål, der omhandler overgangen til den nye ferielov. 


 • 1. Kan Danløn håndtere optjening af 30 dages ferie efter overgangsperioden?

  En lønmodtager er berettiget til 25 dage jævnfør Ferieloven, så det er kun disse, der overføres til FerieKonto ved medarbejders fratræden. Danløn foreslår at øvrige feriedage oprettes som feriefridage i stedet. 

 • 2. Afregnes timelønnede, der er ansat med feriepenge, stadigvæk løbende eller kvartalsvis i overgangsperioden?

  Timelønnede medarbejdere med feriekortordning vil fortsat skulle indberettes og afregnes som hidtil til en feriekasse. Det er feriekassernes ansvar at sikre, at de opsparede feriepenge bliver indefrosset og afregnet til Lønmodtagernes Feriemidler. 

 • 3. Skal medarbejdere, der er tiltrådt i år og har afholdt ferie før den 1. maj som er optjent hos anden arbejdsgiver, have angivet ferien som afholdt ferie?

  Registrering af afholdte feriedage i lønberegningen sker i menupunktet ’Ferie’, ’SH’. Ved at markere for ’Reducer gage ved ferie’ i menupunktet ’Virksomhed’, ’Tilpasninger’ bliver lønberegningen automatisk reduceret for den afholdte ferie, som medarbejder har optjent hos anden arbejdsgiver. Dette gælder for en medarbejder med ferie med løn, som er oprettet med fast månedlig gage. Ved 14-dagslønnede medarbejdere er det ikke nødvendigt at registrere afholdte feriedage, hvis medarbejder ikke har optjent feriedagene hos nuværende arbejdsgiver. 

 • 4. Skal der registreres feriedage for medarbejdere, hvor feriepengene sendes til FerieKonto?

  Ja, afholdelse af ferie skal altid indberettes for at sikre korrekt udbetaling. Det er meget vigtigt at registrere medarbejdernes afholdte feriedage, da det påvirker fradraget på de medarbejdere, som er timelønnede. 

 • 5. Har medarbejdere, hvis feriepenge afregnes kvartalsvis, feriepenge til gode, hvis de ikke har timer i 2020?

  Nej, det har de ikke. Hvis medarbejder ingen timer har haft, er der ikke optjent feriepenge. Ferie der er opsparet inden den 31. august 2019, tilgår FerieKonto som normalt. Ferie der er opsparet i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses til Lønmodtagernes Feriemidler, som medarbejderen får udbetalt, når vedkommende eksempelvis forlader arbejdsmarkedet eller fraflytter Danmark. Den ferie som medarbejder har til rådighed fra 1. september 2020 indgår i samtidighedsferien, hvor vedkommende opsparer 2,08 feriedage per måned, der også kan afholdes i samme måned de er opsparet. 

 • 6. Skal optjente dage fra overgangsperioden afregnes til FerieKonto ved fratrædelse?

  Ja, med mindre arbejdsgiver har lov til at opbevare feriepengene selv. Fratrædelse i overgangsperioden betyder, at det opsparede feriepengebeløb skal hensættes, uanset om det afregnes til FerieKonto, eller arbejdsgiver beholder beløbet i virksomheden.  

 • 7. Kan indberetningsfejl på en medarbejder rettes efter den 1. september 2019?

  Ja, det er muligt at lave rettelser af fejl i indberetningen. Det gøres på samme måde som hidtil. 

 • 8. Skal opsætning af automatisk afregning til FerieKonto ved fratrædelse ændres i overgangsperioden, eller fortsætter FerieKonto med at opkræve?

  Nej, det fortsætter, så i overgangsperioden opkræver FerieKonto som hidtil feriepengene. Herefter vil FerieKonto hensætte beløbet til senere afregning til Lønmodtagernes Feriemidler. 

 • 9. Hvornår er deadline for restferiesaldi i Danløn for, at kravene for overgangsperioden imødekommes?

  Restferiesaldi skal være afsluttet med augustlønnen i 2019. 

 • 10. Skal feriepenge konteres manuelt i økonomisystemet i overgangsperioden, eller sker det direkte i Danløn?

  Det sker direkte i Danløn. Vi har, for at sikre korrekt bogføring for de hensatte feriepenge, lavet to nye bogføringsposteringer.

  Det betyder, at at du kan afstemme bruttoferiepengene, og regnskabet bliver korrekt ved en udbetaling til en medarbejder eller ved afregning til Lønmodtagernes Feriemidler.

  De to nye bogføringsposteringer hedder 'AM-indkomst, feriepenge' der debiteres, og 'Feriepenge hensat' der krediteres og posterer bruttoferiepenge, når du har:

  - Medarbejdere med løbende, eget feriekort (bruttoferiepenge)
  - Medarbejdere med Ferie med løn, Eget feriekort (Bruttoferiepenge)
  - Medarbejdere med Ferie med løn, feriekasse (Bruttoferiepenge)

  Øvrige kombinationer hvor det er nettoferiepenge, du hensætter og afregner, bliver naturligvis bogført med nettoferiepenge.

 • 11. Hvis medarbejderne har en højere procentsats i ferietillæg, skal udbetalingen til medarbejderne ske løbende eller på én gang, når overgangsperioden er slut? Hæves procentsatsen igen den 1. september 2020, når den nye lov træder i kraft?

  Ferietillæg er jævnfør den nye Ferielov suspenderet i overgangsperioden. I Danløn bliver beregning og udbetaling af ferietillæg automatisk stoppet i overgangsperioden og automatisk aktiveret igen ved overgangsperiodens udløb. Hvis medarbejderne har en højere procentsats end 1 %, er det muligt at vælge et andet lønfelt til en eventuel udbetaling. 

 • 12. Hvad sker der med forskellen mellem feriepengeprocenten (12,5 %) og en højere procentsats? Skal de løbende hensættes som skyldige poster? Det samme gælder vel for ferietillæg, hvis procentsatsen er mere end 1 %?

  Det er op til virksomheden at beslutte, hvad medarbejderne har krav på. Alt hvad der ligger over Ferielovens procentsatser, det vil sige differencen, kan udbetales via et andet lønfelt. 

 • 13. Hvornår kan opsparet ferietillæg udbetales?

  Ferietillæg der er optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan udbetales som sædvanlig i maj 2020. 

 • 14. Ved fratrædelse inden den 1. september 2020 skal beløbet opsparet fra indefrysningsperioden afregnes på lige fod med feriepengene?

  Beløbet fra overgangsperioden (indefrysningsperioden) kan først afregnes, når arbejdsgiver har taget stilling til, hvorvidt vedkommende beholder beløbet i virksomheden, eller ønsker at afregne det til FerieKonto eller anden feriekasse. Inden overgangsperioden træder i kraft, er det vigtigt at arbejdsgiver tager stilling til, hvad vedkommende ønsker at gøre i overgangsperioden. Ved fratrædelse afhænger afregninger derfor af ovennævnte beslutning. 

 • 15. Ved fratrædelse efter den 1. september 2020 skal beløbet blive i virksomheden?

  Ved fratrædelse efter 1. september 2020 skal arbejdsgiver igen have taget stilling til, hvorvidt arbejdsgiver selv vil administrere optjente feriepenge fra nu af, eller om de skal afregnes til FerieKonto eller anden feriekasse.  

 • 16. Kan der vælges løbende indbetaling for timelønnede til Lønmodtagernes Feriemidler i stedet for FerieKonto?

  Nej, det er ikke en mulighed i overgangsperioden. Det er bestemt af lovgivningen og er ens for alle virksomheder. 

Har du flere spørgsmål?

Hvis du brænder inde med flere spørgsmål, som ikke er til at finde i FAQ'en, eller er mere specifikt rettet mod din virksomhed, skal du være mere end velkommen til at henvende dig til vores online support. 

Du kan også gøre det endnu nemmere for dig selv ved at tilkøbe Danløn Direkte. Vores supportere sidder klar på telefonen til at assistere dig, når du har behov for det.