En af mine medarbejdere skal have ændret sin ferieordning. Hvad gør jeg?

Når du først har oprettet og afregnet løn for en medarbejder, kan ferieordningen på profilen ikke længere ændres. Hvis du skal have ændret medarbejderens ferieordning, er du derfor nødt til at oprette profilen igen. Vi viser dig her, hvordan du gør det nemmest.

Hvordan du ændrer profilen - og dermed ferieordningen - afhænger af, hvilken ordning du skifter fra, og hvilken ordning der skal være den nye gældende.

Når du opretter din medarbejder i Danløn, kan du vælge mellem følgende fire ferieordninger: Ingen, Ferie med løn, Løbende (feriekasse) og Løbende (eget).

Ferieordningen 'Ingen' vælges til indehaveren af virksomheden, 'Ferie med løn' til funktionærer og 'Løbende (feriekasse)' og 'Løbende (eget)' til timelønnede, hvis feriepenge udbetales af enten en feriepengeudbetaler eller virksomheden selv. 

I alle tilfælde - det vil sige uanset hvilken ferieordning medarbejderen kommer fra, og hvilken ordning der skiftes, til, skal medarbejderen fratrædes og oprettes på ny, og de eksisterende feriesaldi og øvrige oplysninger skal indtastes. Her kan det betale sig at kopiere data - både for at spare tid og for at undgå tastefejl.

Skift af ferieordning - et par eksempler

Lad os starte med at se på et eksempel, hvor en medarbejder skifter fra ferieordningen 'Ferie med løn' til 'Løbende (feriekasse)':

Efter fratrædelse oprettes medarbejderen igen, og ferieordningen 'Løbende (feriekasse)' vælges. Det er vigtigt, at ansættelsesdatoen ligger i direkte forlængelse af fratrædelsesdatoen.

Hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst med betaling på søgnehelligdage, skal det manglende opsparingsbeløb beregnes manuelt og indtastes før første lønkørsel med den nye ferieordning.   

Når ferien afholdes, skal den registreres i 'Afholdte feriedage' under 'Lønberegning', 'Ferie & SH'. Herefter reduceres skattefradraget for den pågældende ferieperiode.

Ved et skift den anden vej rundt - altså fra 'Løbende (feriekasse)' til 'Ferie med løn' - afhænger løsningen af, om medarbejderens ansættelsesforhold ændres, så ændringen kun skal gælde fremadrettet, eller medarbejderen er oprettet med en forkert ferieordning, så ændringen også skal gælde bagudrettet.

Er medarbejderen oprettet med en forkert ordning, skal oprettelsen af medarbejderen nulstilles, og al bogført løn for året skal tilbageføres. Det er vigtigt, at alle saldi går i nul, da eIndkomst ikke godkender indberetningen, hvis en saldo er negativ. 

Herefter oprettes medarbejderen på ny - nu med ferieordningen 'Ferie med løn' - og den samlede løn for året indtastes.

Få hjælp i Danløns mange vejledninger

Det er skønt at holde ferie. Desværre er håndteringen af ferie det mest komplicerede område inden for lønadministration.

I Danløn gør vi alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig. Vi har derfor skrevet en række vejledninger med hjælp til, hvordan du ændrer en medarbejders ferieordning. Her kan du se, nøjagtigt hvad du skal gøre - og hvor i lønsystemet du skal gøre det - uanset hvilke ferieordninger der er i spil. Nemt og ligetil!

Klik på 'Hjælp' øverst i højre hjørne i lønsystemet, skriv 'Ferieordning' i søgefeltet og find linket 'Ændring af ferieordning'. Herefter kan du åbne præcis den vejledning, du har brug for.