Start og slut ferieåret i Danløn med et brag

Her får du en tjekliste til, hvad du skal være opmærksom på, når du afslutter det gamle ferieår og starter det nye, så du undgår unødvendige svipsere og bøvl med rettelser. 

Seks vigtige punkter du skal holde øje med

Der er seks punkter, du skal være opmærksom på, når du går dine medarbejderes ferieregistreringer igennem.

1. Tjek dine medarbejderes saldi 

For det første skal du tjekke dine medarbejderes saldi. Her skal du sikre dig, at antallet af feriedage, der er blevet optjent og afholdt, er korrekt. 

Det gør du under menupunktet ’Medarbejder’, ’Saldo & Ferie SH’.

2. Har du glemt en ferieregistrering?

Skulle det ske, at du i din travlhed, fuldstændig har glemt at registrere dine medarbejderes feriedage, skal du lave en saldorettelse. Det er vigtigt, at du ikke taster dagene som afholdte i en tilfældig lønkørsel. I stedet skal du lave en saldorettelse, og det gør du under menuen ’Lønberegning’, ’Rettelser’. 

Skulle der have været et skattefradrag på dine medarbejderes afholdte feriedage i 2017, og du ikke har nået at registrere deres ferie, er løbet desværre kørt. 

3. Overførsel af feriedage

Ifølge Ferieloven kan dine medarbejdere uden videre overføre fem feriedage til det nye ferieår. Så har de ikke fået afholdt deres ferie inden 1. maj, kan du tilføje feriedagene til puljen for det nye ferieår. 

4. Udbetaling af ferietillæg 

Ferieloven siger, at ferietillæg er til udbetaling efter den 1. maj, og altså derfor med lønkørslen i maj. 

Nogle virksomheder vælger at udbetale ferietillægget til deres funktionæransatte i lønkørslen i april. Andre følger Ferieloven og udbetaler det med lønkørslen i maj. 

Du skal tage stilling til, om du vil udbetale ferietillægget løbende eller hele beløbet på én gang. Hvis du vælger at udbetale hele beløbet til dine medarbejdere, skal du angive 100 %. Det gør du under menuen ’Lønafregning’, ’Udbetal ferietillæg’. 

Ifølge Ferieloven har du kun pligt til at udbetale 1/5 af dine medarbejderes optjente ferietillæg per afholdt ferieuge, det vil sige 20 % per uge. Tager dine medarbejdere eksempelvis på ferie i tre uger, er du kun forpligtet til at udbetale 60 % af det optjente ferietillæg. 

Skulle det ske, at en medarbejder eksempelvis fratræder, før vedkommende har afholdt ferien, har han ikke krav på udbetaling af sit ferietillæg. Har du derimod udbetalt hele beløbet, kan du ikke kræve det tilbage ved fratrædelsen.

Læs mere om, hvordan du håndterer ferietillæg. 

5. Feriefridage 

Selvom ordet ferie indgår i feriefridag, har de to begreber intet til fælles. Feriefridag er ikke en del af Ferieloven. Du kan derfor aftale lokalt (overenskomst) og individuelt med dine medarbejdere, hvordan du håndterer feriefridage i din virksomhed.  

I Danløn bliver alle afholdte fridage automatisk nulstillet, når vi rammer den 1. maj. Derfor er det vigtigt, at du husker at tjekke op på dine medarbejderes registreringer. De feriefridage, der ikke er blevet afholdt, bliver ikke overført automatisk. 

6. Udbetaling af restferie 

Den eneste måde, dine medarbejdere kan få udbetalt restferie på, er, hvis de har været forhindret i at afholde ferien. Det kan være på grund af sygdom, militærtjeneste eller udrejse af landet. Glemmer dine medarbejdere at hæve deres feriepenge via Borger.dk, vil beløbet gå til Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Har du mange medarbejdere i din virksomhed, kan det være et større projekt at rette deres ferieoplysninger, så de står korrekt. Kom godt fra start og sikkert i mål ved at tjekke registreringerne i tide, så du er helt sikker på, at det rigtige antal af optjente feriedage og ferietillæg står indskrevet. 

Kategori

Ferielov

Tags:

Ferieregistrering Ferieår Feriefridage Ferietillæg

Andre interessante artikler

Artikel

Det skal du vide om ferietillæg og feriepengeprocent i overgangsperioden

Overgangsperiode Ferietillæg

Som lønmodtager med ferie med løn får din medarbejder et ferietillæg på mindst 1 % af lønnen i optjeningsåret.

Artikel

Når feriepengene er afregnet forkert

Ferieregistrering

Vi har lavet en guide til dig, så du hurtigt kan gennemskue, hvordan du laver en rettelse af feriepengeafregning, uanset om du er kommet til at afregne for lidt eller for mange feriepenge til din medarbejder. 

Artikel

Overførsel af ferie til næste ferieår

Ferieregistrering

Har du medarbejdere, der ikke har fået afholdt al deres ferie inden udgangen af ferieåret, kan du indgå en aftale og lade dem overføre op til fem dage til næste ferieår. 

Artikel

Sådan er feriereglerne for funktionærer og timelønnede

Ferietillæg Feriepenge

Der er grundlæggende forskel på feriekravene alt efter, om dine medarbejdere er funktionærer og dermed har ferie med løn og ferietillæg, eller om de er timelønnede og således får betalt ferien gennem feriepengeopsparingen.

Artikel

Sådan håndterer du ferietillæg i Danløn

Ferietillæg Ferieår Ferieregistrering

Når sommerferien rykker tættere på, og du skal til at tage hul på et nyt ferieår, så medfølger der også udbetaling af ferietillæg for visse medarbejdertyper. Du får derfor en række tip til, hvordan du håndterer ferietillæg i Danløn, så du kan manøvrere udenom unødvendigt bøvl og manuelle rettelser.