Få svar på dine spørgsmål til den nye ferielov

Du har formentlig nogle spørgsmål til den nye ferielov. Vi er helt klar til at hjælpe dig godt videre - både her på hjemmesiden og via vores personlige support. Her kan du selv læse og få svar på en række af de mest stillede spørgsmål til ferieloven.

FAQ om den nye ferielov

 • Hvad betyder samtidighedsferie?

  Med den nye ferielov får vi samtidighedsferie. Det betyder, at dine medarbejdere kan holde ferie samtidig med, at de opsparer den. I den gamle ferielov havde vi forskudt ferie, hvor der kunne der gå op til 16 måneder, før man kunne holde den ferie, man havde sparet op.

  Dine medarbejdere optjener fortsat 2,08 feriedage pr. måned og har stadig ret til at holde 25 dages ferie på et år - ganske som de plejer. De har også stadig mulighed for at holde tre ugers sammenhængende ferie i løbet af sommeren.

  Den største forskel bliver, at dine medarbejdere får feriedagene til rådighed i takt med, at de optjener dem. Danløn er helt opdateret og klar til de nye regler, så når tiden kommer kan du til enhver tid få en status på dine medarbejderes feriesaldo.

 • Kan mine medarbejdere holde ferie, som de plejer?

  Det kan de som udgangspunkt godt, da de har samme antal feriedage som før. Men fra september 2020 begynder det nye ferieår i den nye ferielov, og det giver nogle ændringer i den måde, vi optjener og afholder ferie på.

  Dine medarbejdere har fået 16,64 feriedage til rådighed d. 1. maj 2020. De feriedage er optjent mellem 1. januar 2019 og 31. august 2019. De feriedage kan bruges til at holde tre ugers sammenhængende sommerferie. Hvis en medarbejder ikke bruger alle feriedagene, skal du overføre dem til den nye ferieafholdelsesperiode, som løber fra den 1. september 2020 og helt frem til den 31. december 2021.

  Fra 1. september 2020 kan dine medarbejdere bruge deres feriedage samtidig med, at de optjener dem. 

 • Hvad er forskellen på ferieår og ferieafholdelsesperiode?

  I den nye ferielov optjener dine medarbejdere ferie i ferieåret, og de kan holde feriedagene i ferieafholdelsesperioden.

  Ferieåret løber fra den 1. september til den 31. august. Her optjener dine medarbejdere 25 feriedage.

  Feriafholdelsesperioden løber samtidig fra den 1. september og helt frem til den 31. december året efter. Her kan din medarbejder holde ferien samtidig med, at den optjenes.

  Perioden, hvor dine medarbejdere kan holde ferie, er altså længere end den periode, de optjener ferie i. Og så er der endda også mulighed for at overføre 5. ferieuge til den næste ferieafholdelsesperiode. Det giver større fleksibilitet.

 • Hvad sker der med ferietillægget i den nye ferielov?

  I den nye ferielov vil medarbejdere, der har ferie med løn, stadig optjene minimum 1 % i ferietillæg. Som arbejdsgiver har du flere muligheder for at udbetale ferietillægget. Du skal bare vælge det, der passer dig bedst.

  Du kan udbetale ferietillægget for de første ni måneder med lønnen for maj måned og for de resterende tre måneder med lønnen for august. Du kan også vælge at udbetale ferietillægget samtidig med, at medarbejderens ferie begynder. Det er helt op til dig. 

  Særligt for ferietillægget i maj 2020

  Det ferietillæg, dine medarbejdere får udbetalt med lønnen for maj 2020, er optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, hvor overgangsåret til den nye ferielov begynder. Ferietillægget er altså optjent over otte måneder mod normalt 12 måneder.

 • Hvornår er opsparet ferie til rådighed?

  I Danløn kan feriedage holdes samtidig med, at de bliver opsparet. Feriedage er derfor til rådighed med det samme. Det betyder, at de 2,08 feriedage, der opspares i september 2020, allerede kan bruges i september 2020. På den måde kan dine medarbejdere uden problemer holde 25 dages ferie på et år, som de har ret til.

  Vær opmærksom på, at det kan være anderledes i nogle overenskomster, hvor feriedage fx først må være til rådighed måneden efter, de er opsparet.

 • Kan jeg give en medarbejder feriedage på forskud?

  Ja, i den nye ferielov kan du give dine medarbejdere deres ferie på forskud. Det kan du gøre, hvis en medarbejder fx ønsker at holde mere ferie, end der er optjent.

  Når du giver en medarbejder ferie på forskud, fungerer det ligesom et lån, hvor din medarbejders feriesaldo går i minus. Din medarbejder vil naturligvis ikke have nye feriedage på kontoen, før forskudsferien er afdraget. 

  Tag stilling til forskudsferie

  Dine medarbejdere har ikke krav på at få deres ferie på forskud, men det er en mulighed. Det er dog helt op til den enkelte virksomhed at tage stilling til, om det er en mulighed man vil benytte. En risiko ved at give meget ferie på forskud kan være, at en medarbejder stopper, før forskudsferien er sparet op igen. 

  I Danløn er det heldigvis let at få et overblik over, hvor mange feriedage, der er optjent, afholdt og til rådighed for hver enkelt medarbejder.

  Særligt for timelønnede

  Hvis du giver en timelønnet medarbejder ferie på forskud, skal du være opmærksom på, at du også skal udbetale medarbejderens feriepenge på forskud. Du skal derfor tage stilling til, hvor meget ferieforskud, du vil give medarbejdere. 

  Eksempel:

  Maria vil gerne holde to ugers ferie i oktober. Hun har kun brugt 15 dages ferie i sommeren 2020, og hun har derfor 1,64 dage på feriesaldoen. Hun kan kun nå at opspare ca. 4 feriedage for september og oktober, som giver 5,8 feriedage. Du som arbejdsgiver har derfor mulighed for at give Maria feriedagene fra november og december på forskud. På den måde har Maria ca. 10 dages ferie. 

 • Hvorfor har mine medarbejdere kun opsparet 16,64 feriedage i 2019?

  De 16,64 dage svarer til den ferie, de har opsparet fra 1. januar til 31. august 2019.

  Dine medarbejdere kan bruge feriedagene i miniferieåret, som løber fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Hvis ikke alle feriedagene er blevet brugt, så skal de overføres til den nye ferieafholdelsesperiode. Den løber fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

  Fra d. 1. september 2020 begynder den nye ferielov, hvor dine medarbejdere kan bruge ferien i takt med, at de opsparer den. På den måde får de helt den samme feriedage, som de plejer.

 • Hvor mange feriedage opsparer løsarbejdere og 14-dageslønnede?

  Med den nye ferielov, kan man bruge feriedagene samtidig med, at de bliver optjent. Men for timelønnede, løsarbejdere og 14-dageslønnede kan arbejdstid og arbejdsdage variere meget. 

  Hvis en medarbejder er 14-dages lønnet, optjener medarbejderen 0,96 feriedag pr. lønperiode.

  Hvis en medarbejer er ansat som løsarbejder, optjenes der 0,07 feriedage pr. arbejdsdag.

  Danløn gør det let at holde styr på både optjent og afholdt ferie. Så længe du indtaster alle medarbejderes timer og arbejdsdage, så skal Danløn nok holde styr på feriedage og feriepenge for dig.